Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Zápisnice a uznesenia OZ Ladce 2014