Peniaze nevykúpia ani najmenší hriech, ale veľký hriech kúpiš aj za malý peniaz.

Zápisnice a uznesenia OZ Ladce 2009

 

Zápisnice a uznesenia OZ Ladce za rok 2009 nájdete v prílohách na konci stránky.