Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Zápisnice a uznesenia OZ Ladce 2019

 

Zápisnice a uznesenia OZ Ladce za rok 2019.