Niekedy ani netušíš ako málo môžeš urobiť pre niekoho, kto pre teba urobí mnohonásobne viac.

Zápisnice a uznesenia OZ Ladce 2011

 

Zápisnice a uznesenia OZ Ladce za rok 2011 nájdete v prílohách na konci stránky.