Peniaze nevykúpia ani najmenší hriech, ale veľký hriech kúpiš aj za malý peniaz.

Zápisnice a uznesenia OZ Ladce 2010

 

Zápisnice a uznesenia OZ Ladce za rok 2010 nájdete v prílohách na konci stránky.

 

 

 

 

Spať na archív