Naučme sa vnímať deti a rozumieť starcom, tým sa aj svet stane zrozumiteľnejší.

Zápisnice a uznesenia OZ Ladce 2010

 

Zápisnice a uznesenia OZ Ladce za rok 2010 nájdete v prílohách na konci stránky.