Projekty financované EÚ

Pozvánka na valné zhromaždenie VLD p.s. a ZU p.s. Ladce - Tunežice

Výbor Lesného družstva p.s a Združenia urbárnikov p.s. Ladce - Tunežice, Vás pozýva na valné zhromaždenie spoločenstiev, ktoré sa bude konať dňa 16.04.2023 (t.j. v nedeľu) o 14:00 hod. v Osvetovej besede v Tunežiciach.