Paradox Homo Sapiens: Cestujeme do vesmíru a umierame hladom.

Starosta sa pýta

 

Aj váš názor je dôležitý, aj váš názor môže prispieť k tomu, aby sa veci v Ladcoch zmenili k lepšiemu...

 

 

Prostredníctvom formulára Spýtajte sa starostu dostávam pravidelne veľa podnetov a otázok od občanov, ktorým nie sú veci v Ladcoch ľahostajné. Ale niekedy sa potrebujem pýtať aj ja. Verím, že tento formulár prinesie podnetné rady a pripomienky ako riešiť viaceré témy, ktoré sa nás dotýkajú. Vopred ďakujem za vaše názory, o ktorých vás ubezpečujem, že prichádzajú anonymne.

 

 

Aktuálna otázka: Váš názor na navrhovaný dopravný poriadok v obci

 

V prílohách PDF na tejto stránke Vám publikujeme situácie s navrhovaným dopravným poriadkom obce Ladce. Chcel by som požiadať občanov o pozorné preštudovanie navrhnutých dopravných značení a osadenia nových spomaľovacích pruhov podobných pri pošte. Sú to spomaľovacie retardéry, ktoré by mali ukľudniť dopravu. Po zozbieraní Vašich pripomienok budú tieto predostreté projektantke a nakoniec bude dopravný poriadok prekonzultovaný na dopravnom inšpektoráte v TN. Ten bude mať posledné slovo v otázke značenia. Preto by som bol veľmi rád, keby ste sa pozreli na dané situácie aj z pohľadu šoféra a prípadne aj z pohľadu návštevníka našej obce. Ďakujem a teším sa na všetky Vaše návrhy.

 

 

Svoj názor (odpoveď) na otázku mi môžete poslať cez nižšie zverejnený formulár. Formulár je anonymný. Ďakujem za všetky názory.

 

 

Prečo si pozrieť návrh nového dopravného poriadku?

Aby ste včas videli, aké návrhy v dopravnom značení sa v obci chystajú a čo sa môže v dohľadnej dobe zmeniť. Vyberáme len niektoré návrhy - zmeny (vo výkresoch je ich viac):

 

Výkres Situácia I:

 • ulica Podjavorinskej: Obytná zóna - obmedzená rýchlosť na 30 km/hod a parkovanie obmedzené na priestory k tomu určené
 • ulica Tajovského: označenie Slepá ulica
 • ulica Kalinčiakova: pri detskom ihrisku zákaz zastavenia a Slepá ulica
 • ulica Bottova: osadenie značiek Daj prednosť v jazde

 

Výkres Situácia II

 • ulica Podjavorinskej: na konci ulice pri bývalom poľnohospodárskom družstve označenie začiatku a konca obce Ladce - Tunežice; na konci ulice začiatok a koniec obytnej zóny - obmedzenia viď vyššie

 

Výkres Situácia III

 • ulica Záhradná: zjednosmerniť ulicu a podľa toho osadiť jednotlivé značky (Zákaz vjazdu resp. Prikázaný smer jazdy); lávku pri Pivárni pod Gaštanmi (a pri bývalom Dome služieb) uzavrieť; pri detskom ihrisku vybudovať ponad teplovzdušný kanál spomaľovací retardér podobne, ako je pri pošte
 • ulica Cementárska: na konci Cementárskej ulici pri železnici SR vybudovať spomaľovací retardér podobne, ako je pri pošte a vyznačiť priechod pre chodcov

 

Výkres Situácia IV

 • ulica Ľ. Štúra: Obytná zóna - obmedzená rýchlosť na 30 km/hod a parkovanie obmedzené na priestory k tomu určené; označiť budúcu cestu značkami Slepá ulica a Jednosmerná cesta
 • ulica Vážska: pokračovanie Obytnej zóny; vybudovanie spomaľovacieho retardéra podobného ako je pri pošte - spomaliť dopravu pri škole; pri p. M. Jesenskom osadiť stĺpik - na obmedzenie prejazdu ku Kanálu Váhu - budúca cyklotrasa - a osadiť značky Slepá ulica
 • Súhradka - Reštaurácia u Saba: osadiť stĺpiky pre obmedzenie prejazdu osobných vozidiel
 • Spojovacia cesta pri p. V. Faturíkovi: osadiť stĺpiky pre obmedzenie prejazdu osobných vozidiel
 • ulica P. Koyša: pri cintoríne osadiť začiatok a koniec Obytnej zóny
 • ulica Kukučínova: vybudovanie spomaľovacieho retardéra podobného, ako je pri pošte - pri dome p. J. Daňa; vybudovanie spomaľovacieho retardéra podobného, ako je pri pošte - pri dome p. Ďurikovičovej; na konci ulice osadiť začiatok a koniec Obytnej zóny; na konci ulice osadiť začiatok a koniec obce Ladce

 

Výkres Situácia V

 • ulica Janka Kráľa: osadiť pri odbočke k p. Čemešovi - Zákaz vjazdu nákladným vozidlám s výnimkou dopravnej obsluhy; označiť Daj prednosť vjazde na pripojovacie uličky; označiť Hlavná cesta - hlavnú trasu do lomu; osadiť stĺpiky pre zákaz prejazdu popod dom p. Ištvánika

 

Ako si prezrieť dopravný poriadok najlepšie?

PDF dokumenty sú naozaj podrobné a aj rozmer týchto dokumentov je väčší, než zvyčajne nájdete na našej stránke. Máte preto dve možnosti ako si poriadok pozrieť:

1) PDF dokument sa nachádza na konci stránky ako Súbory na stiahnutie. Stačí naň kliknúť, otvorí sa v novom okne a vy si ho môžete hneď pozrieť alebo stiahnuť (odporúčame).

2) Z PDF sme spravili obrázky (na konci majú názov JPG), ktoré nájdete v Súboroch na stiahnutie na konci stránky. Stačí naň kliknúť, otvorí sa v novom okne a vy si ho môžete hneď pozrieť alebo stiahnuť (odporúčame).

 

V oboch prípadoch odporúčame vždy súbor stiahnuť do počítača, pretože pre podrobné prezeranie je potrebné približovanie (zoom) daného výkresu. Len tak budete vidieť presne nové aj terajšie značky, a tiež navrhované riešenia.

 

Názvy dokumentov sú orientačné, mapa pokrýva vždy viac územia ako je písané v názve, názov slúži len na približné orientovanie sa vo výkresoch.

 

Pripájame aj link na zoznam dopravných značiek. V prípade, že lepšie vidíte číslo značky ako značku samotnú, stačí si značku nájsť podľa jej čísla, ktoré je uvedené priamo vo výkrese. Značky (jestvujúce a nové) sú vo výkresoch označované podľa tejto legendy:

 

 

 

Starosta sa pýta - odpovede na zverejnené témy

 

Meno (nepovinné):
Telefón (nepovinné):
E-mail (nepovinné):
Overovací kód: *
Váš návrh: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia