Najťažším bojom bude vždy boj s hlúposťou.

Pretek okolo Rohatej skaly 2018