Skutočným veriacim ani „zlo“ neublíži

Posedenie s dôchodcami 2007