Najťažším bojom bude vždy boj s hlúposťou.

Ladecký kotlík 2013