Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Ladecký kotlík 2013