O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

Zápisnice a uznesenia OZ Ladce 2014