Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Stretnutie dôchodcov z PCLA 2016