Najťažším bojom bude vždy boj s hlúposťou.

Stretnutie dôchodcov z PCLA 2016