Najťažším bojom bude vždy boj s hlúposťou.

Stavba nového kostola 2014