Peniaze nevykúpia ani najmenší hriech, ale veľký hriech kúpiš aj za malý peniaz.
Beh na Butkov 2018
Beh na Butkov 2018
29. 09. 2018 (Sobota)
Odber krvi v Ladcoch 2018
Odber krvi v Ladcoch 2018
14. 11. | KD Ladce | 08:00 - 10:00
Ladce - Tu žijem
Ladce - Tu žijem
Aktuálne fotky z udalostí
Nová stránka na webe
Nová stránka na webe
Triedený zber - správne separovanie, všetko čo treba vedieť
Obnovený mapový portál obce
Obnovený mapový portál obce
Mapy, parcely C aj E prehľadne a rýchlo
18.09.2018
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch bude dňa 24. septembra (pondelok) o 17.00 hod. v obradnej miestnosti obecného úradu. Pozrite si pozvánku a body programu.
20.09.2018
Tradičná národná púť sa uskutočnila 15. septembra 2018. Súčasťou púte bola krížová cesta, svätá omša a tiež scénické oratórium - Umučenie nášho Pána Ježiša Krista.
19.09.2018
Oznamujeme občanom, že 26. 9. 2018​ (v stredu) sa v obci uskutoční výkup papiera výmenou za hygienické výrobky (pozrite si leták na konci oznamu).
19.09.2018
Žiadateľ: ŽSR, Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Žilina, Hviezdoslavova 1, 010 01 Žilina žiada o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín (orech), ktoré rastú na pozemku KN-C 905, k.ú. Ladce, z dôvodu, že stromy sú prestárle, suché, ohrozujú bezpečnosť okoloidúcich občanov, svojim vzrastom zasahujú do inžinierskych sietí (cit. zo žiadosti).
13.09.2018
Všetky dokumenty k voľbám zverejňujeme na tomto odkaze.
17.09.2018
V prílohách PDF na tejto stránke Vám publikujeme situácie s navrhovaným dopravným poriadkom obce Ladce. Pozrite si zmeny, ktoré sa v obci chystajú a napíšte svoj názor na navrhovaný dopravný poriadok.
17.09.2018
Starosta obce Ing.Jaroslav Koyš oznamuje, že zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa malo uskutočniť dňa 20. 09. 2018 (štvrtok) sa prekladá na deň 24. 09. 2018 (pondelok) o 17:00 hod. v obradnej miestnosti obecného úradu.
17.09.2018
Zber kovového šrotu bude dňa 19. 09. 2018 (streda) od 07:30 hod. Kovový šrot je potrebné vyložiť pred brány domov – odporúčame deň vopred. Zber sa bude konať už od 7:00 hod. ráno.
17.09.2018
Od dňa 17. 09. 2018 budú komunitné kompostéry zabezpečené zámkom s číselným kódom. Každý, kto sa bude chcieť zapojiť do kompostovania nech príde na obecný úrad, kde spíše protokol o zapojení sa do kompostovania a dostane prístupový kód ku kompostérom. Ďakujeme za pochopenie
15.09.2018
Nové otázky: Smetné koše v H. Ladcoch a zničené značky; Otázka - reakcia na zverejnené projektové zámery obce; Stavebný odpad pri bytovke 139; Nedostatok kontajnerov na plasty a papier; Prečo nebol vývoz plastov v auguste? Prečítajte si odpovede starostu.
14.09.2018
Verejnosť v Trenčianskom kraji cestujúca modrými autobusmi sa v týždni od nedele 16. septembra do soboty 22. septembra 2018 môže tešiť na lacnejšie cestovné. Za lístok zaplatia študenti, dôchodcovia i pracujúca verejnosť celý týždeň o polovicu menej.
14.09.2018
Farnosť Ladce navštívil náš diecézny biskup Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. Spolu s naším farárom ThDr. Pavlom Turzom navštívili aj chorých spoluobčanov.