Niekedy ani netušíš ako málo môžeš urobiť pre niekoho, kto pre teba urobí mnohonásobne viac.
2 % z daní pre organizácie v Ladcoch
2 % z daní pre organizácie v Ladcoch
Základná škola
Materské centrum MIMČO
TJ Tatran Ladce
AGAPA
Nový mapový portál obce
Nový mapový portál obce
mapy, parcely C aj E konečne pre všetkých
Nové staré fotografie
Nové staré fotografie
história okolia: Púchov, Ilava, L.Rovne, Pruské, Beluša
Ladce 1989-2013
Ladce 1989-2013
Prvá ONLINE kronika v SR!
30. March 2017
Od dnes si môžete v sekcii Obecný rozhlas pozrieť aj smútočné oznámenia
30. March 2017
Ja by som sa chcel pána starostu spýtať či ul.Janka Kráľa a Bottova nespadajú do územia Ladiec? Keď je zima,tu sa neodhrna a keď ohlasite zametanie ciest sem až nedojdu.
28. March 2017
Dnes začala prebiehať rekonštrukcia chodníka na Hviezdoslavovej ulici od Beluše po potok (po dom p. Daňovej). Predpokladané ukončenie prác: koniec mája.
28. March 2017
Dňa 29.03.2017 (streda) v čase od 07:00 – 13:00 bude z dôvodu poruchy/havárie na verejnom vodovode odstávka vody v časti Horný Ladce – ulica Janka Kráľa od č.d. 470 po lom + bytovky (slobodárky) č.454 a 464 . Upozorňujeme, aby sa obyvatelia dotknutej časti dostatočne predzásobili pitnou vodou a venovali zvýšenú pozornosť pri obnove dodávky vody (tj. aby si skontrolovali resp. nemali niekde zbytočne otvorené kohútiky).
27. March 2017
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje občanov na zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
27. March 2017
Dňa 28.03.2017 (utorok) v čase od 07:00 – 13:00 bude z dôvodu poruchy/havárie na verejnom vodovode odstávka vody v časti Horný Ladce – ulica Janka Kráľa od č.d. 470 po lom + bytovky (slobodárky) č.454 a 464. Zároveň dňa 29.03.2017 (streda) v čase od 07:00 – 13:00 bude z dôvodu (ďalšej) poruchy/havárie odstávka vody v časti Horné Ladce-ulica Janka Kráľa od č.d. 470 po lom + bytovky (slobodárky) č.454 a 464
24. March 2017
Výzva na prekladanie cenových ponúk: "Kamerový systém proti kriminalite v obci Ladce"
22. March 2017
Dňa 22.03.2017 v čase od 09:00 – 12:00 bude z dôvodu prác na VV  na verejnom vodovode obmedzená odstávka vody v časti Horný Ladce. Upozorňujeme obyvateľov dotknutej časti, aby sa dostatočne predzásobili pitnou vodou a venovali zvýšenú pozornosť pri obnove dodávky vody (tj. aby si skontrolovali resp. nemali niekde zbytočne otvorené kohútiky).
22. March 2017
Občania majú možnosť prečítať si na obecnej webovej stránke, čo bolo vyhlásené v obecnom rozhlase. Pripravili sme dotazník, v ktorom zisťujeme záujem obyvateľov o využívanie tejto služby. Venujte, prosím, minútku svojho času na vyplnenie nasledujúceho anonymného dotazníka.
21. March 2017
SSE-D, a. s. upovedomuje vlastníkov pozemkov, že vzhľadom na pripravovanú stavbu - rekonštrukcia NN siete bude potrebné vymeniť existujúce elektrické zaiadenia, ktoré zasahuje aj do parciel a bude teda potrebné vstúpiť na uvedené pozemky.  Mapa prác, čísla parciel a viac informácií sú uvedené v prílohe. 
17. March 2017
Nové Všeobecne platné nariadenie O pohybe psov na území obce Ladce platné od 1. 4. 2017.
17. March 2017
Všeobecne záväzné nariadenia, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia platné od 1. 4. 2017.