Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.
Dokončujeme kulturák ...
Dokončujeme kulturák ...
... Pridáte sa?
Adventný koncert 2018
Adventný koncert 2018
8. december, KD Ladce, 18:00 hod.
Rodičovský ples 2019
Rodičovský ples 2019
26. 1. 2019 v KD LADCE
Nové fotky starých časov
Nové fotky starých časov
Historické fotky z PCLA
Nová stránka na webe
Nová stránka na webe
Kompostovanie - návody, postup, rady
16.11.2018
Regionálna veterinárna a potravinová správa v Púchove s ohľadom na aktuálny vývoj situácie vo výskyte afrického moru ošípaných v okolitých krajinách a s tým súvisiace možné zavlečenie nákazy aj na územie SR žiada občanov, aby nahlásili na Obecný úrad Ladce do piatku 23. novembra 2018 počet chovov, ktoré chovajú 1 a viac ošípaných v obci Ladce. Za spoluprácu ďakujeme.
16.11.2018
VZN O organizácii miestneho referenda v obci Ladce a VZN pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene v obci Ladce.
16.11.2018
Čo by ste chceli, aby bolo v rozpočte obce na budúci rok? Do čoho by mala obec investovať peniaze, aké projekty, organizácie či inštitúcie by mala z rozpočtu financovať alebo podporiť? Obec už má predstavu o smerovaní rozpočtu na ďalší rok, ale aj Vaše názory sú pre jej fungovanie dôležité a podnecujúce.
27.10.2018
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo konalo 25. 10. 2018, je už na webe. Dokumenty si pozriete kliknutím na odkaz.
16.11.2018
Pozrieť dokument "Rozhodnutie o umiestnení cyklotrasy úsek Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce".
15.11.2018
Starosta obce Ladce oznamuje, že verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva naplánované na deň 15. 11. 2018 sa prekladá na ďalší týždeň. Presný deň, čas a hodina budú včas oznámené. Ďakujeme za pochopenie.
15.11.2018
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., prevádzka vodovodov Beluša, oznamuje občanom, že od dňa 15.11.2018 (štvrtok) a v nasledujúcich dňoch (46. – 47. týždeň) budú pracovníci prevádzky robiť odpis merania vody v obci Ladce a Tunežice, preto žiadame o sprístupnenie vodomerov. Zároveň žiadame občanov, aby si pozatvárali psov, umožnili prístup pracovníkov a poskytli súčinnosť.
11.11.2018
Včera sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí, kde si občania aj našej obce volili pre nové volebné obdobie 4 rokov, starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Pozrite si výledky.
16.11.2018
PK Doprastav, a.s., Kragujevská 11, 010 01 Žilina žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú na pozemku KN-C 2072/1, k.ú. Ladce, z dôvodu, že dreviny sú napadnuté kôrovcom, sú suché, ohrozujú vozidlá na parkovisku (cit. zo žiadosti). PK Doprastav, a.s., Kragujevská 11, 010 01 Žilina žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú na pozemku KN-C 2073/1, k.ú. Ladce, z dôvodu rozšírenia ťažby v dobývacom priestore Tunežice.
14.11.2018
Druhé tohtoročné uvítanie detí do života sa konalo 26. októbra 2018. Na uvítanie bolo pozvaných 14 detí spolu s rodičmi, slávnosti sa zúčastnilo 11 detí.
12.11.2018
Dňa 24. 10. 2018 sa uskutočnilo posedenie pri príležitosti mesiaca október - mesiaca úcty k starším.
12.11.2018
Ďakujem všetkým občanom Ladiec a Tunežíc za dôveru. Sľubujem, že ďalšie 4 roky využijem na prácu a budovanie našej obce. Súčasne gratulujem zvoleným poslancom a verím, že nájdeme spoločnú reč k témam, ktoré trápia našu obec. Tých menej úspešných však pozývam k rokovaciemu stolu a aj na rokovania obecného zastupiteľstva, aby aj oni mohli vyjadriť svoju predstavu a názor na dôležité otázky obce. Ešte raz ďakujem a chcem zdôrazniť, že bez dobrej spolupráce s bývalými poslancami by sme nedokázali urobiť všetko, čo sa v minulom období podarilo. Ing. Jaroslav Koyš
08.11.2018
Poľovnícka organizácia PANCIER Mojtín, Košecké Podhradie oznamuje, že bude vyplácať vlastníkom pozemkov do výmery 20 ha náhradu za užívanie pozemkov pre výkon práva poľovníctva.
03.11.2018
Koyšove Ladce, celoštátna súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie a spomienkový večer na básnika Pavla Koyša sa za svojich dvadsať rokov trvania radí k výnimočným stretnutiam milovníkov ľúbostnej poézie.
16.11.2018
8. decembra 2018 v KD Ladce o 18:00 hod. Lístky sa predávať nebudú, vstupné je dobrovoľné a pozvaní sú všetci, ktorí majú chuť spríjemniť si predvianočnú atmosfétu.
15.11.2018
Obec Ladce oznamuje uloženie zásielky pre: Renáta IŠTOKOVÁ, Richard MIHÁLIK, Roman ŠVANDTNER.