Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.
Obec mojimi očami 2017
Obec mojimi očami 2017
I. ročník foto-video súťaže o Ladcoch
Ladce dnes
Ladce dnes
Aktuálne fotky z udalostí
Obnovený mapový portál obce
Obnovený mapový portál obce
Mapy, parcely C aj E prehľadne a rýchlo
Nová stránka na webe
Nová stránka na webe
Triedený zber - správne separovanie, všetko čo treba vedieť
21.06.2018
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo konalo 14. 06. 2018, je už na webe. Dokumenty si pozriete kliknutím na odkaz.
21.06.2018
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Ladce podľa miestnych podmienok si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz. VZN sa týka všetkých občanov.
20.06.2018
Dnešným dňom začína betonáž chodníka do Tunežíc v rámci realizovaného projektu a to od vjazdu do areálu OUI LADCE (začiatok parku) až po RD č. 3. Žiadame o rešpektovanie dopravného značenia a zhovievavosť občanov.
14.06.2018
Pozrieť dokument "Vykonanie zápisu vecného bremena: Ladce, IBV Za kaštieľom" na tomto linku.
18.06.2018
Nové otázky: Reakcia na výzvu pre občanov - povedzte svoj názor na premiestnenie pomníka pred Obecný úrad v Ladcoch; Zápach z mäsokostnej múčky pri stanici; Prečo Košeca dokáže opraviť cesty a Ladce nie? Brána, ktorá bráni využívaniu chodníka v Tunežiciach; Stavebný materiál pred bytovkou zaberá parkovacie miesta. Prečítajte si odpovede starostu.
15.06.2018
Dm drogerie markt, s.r.o. každý rok pomáha organizáciám pod záštitou projektu dm-spoločne realizovať svoje myšlienky či projekty a podporuje tak dobrovoľníctvo na Slovensku. Tento rok sa podarilo vyhrať projektu "Chráňme prírodu spoločne", s ktorým prišla Mgr. Adelka Guzoň, štatutárka Materského centra MIMČO v Ladcoch.
15.06.2018
OR HaZZ v Trenčíne vyhlasuje dňom 15. 06. 2018 od 08:00 hod. do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v okresoch Trenčín a Ilava.
15.06.2018
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., prevádzka vodovodov Beluša, oznamuje občanom, že od 18. 6.2018 (pondelok) a v nasledujúcich dňoch (25. týždeň) budú pracovníci prevádzky robiť odpis merania vody v obci Ladce a Ladce - Tunežice, preto žiadame odberateľov o sprístupnenie vodomerov. Zároveň žiadame občanov, aby si pozatvárali psov, umožnili prístup pracovníkov a poskytli súčinnosť.
13.06.2018
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli v tento deň podporiť akciu Deň detí a rodiny, a tiež aj organizátorom a dobrovoľníkom, jednoducho každému, kto priložil ruku k tomu, aby bol tento deň plný smiechu a pozitívnej nálady.
13.06.2018
Pozvánku na svätú omšu s pátrom Eliasom Vellom, ktorá sa bude konať 5. júla 2018 o 16:00 hod. na hore Butkov nájdete na tejto stránke. Široká verejnosť je srdečne pozvaná! Program obohatia spevom Kysucký prameň a Kresťanský spevokol z Košece.
11.06.2018
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch bude dňa 14. júna 2018 (štvrtok) o 17.00 hod. v obradnej miestnosti obecného úradu. Pozrite si pozvánku a body programu.
11.06.2018
Ladecké zvesti - mesiac jún 2018 - si môžete prečítať aj tu.