Ak búrame dom, nezabudnime vyjsť z neho von.
Nový mapový portál obce
Nový mapový portál obce
mapy, parcely C aj E konečne pre všetkých
Nové staré fotografie
Nové staré fotografie
história okolia: Púchov, Ilava, L.Rovne, Pruské, Beluša
Rozpočet obce 2016 schválený
Rozpočet obce 2016 schválený
zrozumiteľne pre všetkých
Ladce 1989-2013
Ladce 1989-2013
Prvá ONLINE kronika v SR!
08. december 2016
Oznamujeme občanom, že dňa 9. 12. 2016 (piatok) budú skrátené úradné hodiny na obecnom úrade do 12. hodiny z technických príčin. Za porozumenie ďakujeme.
05. december 2016
Prečo je iba jedna smetná nádoba pre celú bytovku č. 454 v Horných Ladcoch a vyváža sa iba raz za dva týždne?
01. december 2016
Správne konanie o povolení výrubu 2 ks stromov: Agát biely a Vŕba rakytová na miestnom cintoríne v Tunežiciach
01. december 2016
Kanalizácia a vodovod na ulici Tajovského, stĺp v strede cesty a detské ihrisko v Tunežiciach
30. november 2016
Teraz majú všetci občania možnosť pripomienkovať návrhy nových VZN o odpadoch: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce. Možno pripomienkovať do: 15. 12. 2016.
30. november 2016
Oznamujeme, že dňa 1. 12. 2016 bude z technických príčin Obecný úrad otvorený do 11. hodiny. Za porozumenie ďakujeme
30. november 2016
Obec Ladce oznamuje občanovi: Ľuboš Hujo, že na Poštovom úrade má uloženú listovú zásielku, ktorú si môže vyzdvihnúť osobne do 18. 12. 2016.
29. november 2016
25. novembra 2016 o 16.oo hod. v obradnej sieni Obecného úradu sa uskutočnilo uvítanie detí do života. Pozrite si fotografie.
28. november 2016
Obec Ladce oznamuje občanovi: Ištók Jaroslav, že na Poštovom a Obecnom úrade má uložené listové zásielky.
28. november 2016
Čaká nás prečíslovanie rodinných domov. Ktoré čísla domov a ktoré názvy ulíc sa budú meniť? Aké povinnosti vyplynú občanom?
25. november 2016
2. decembra 2016 sa uskutoční výkup papiera
24. november 2016
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školských jedálňach v obci Ladce.