Ak búrame dom, nezabudnime vyjsť z neho von.
Výstava "Kameňom na kameň"
Výstava "Kameňom na kameň"
Výstava moderného sakrálneho umenia
Od 6. 10. 2016 do 31. 10. 2016
9,00 - 15,00 hod v DK Ladce
Katarínsky ples
Katarínsky ples
Večera, kapustnica, víno, káva
18 Eur/osoba
Nový mapový portál obce
Nový mapový portál obce
mapy, parcely C aj E konečne pre všetkých
Nové staré fotografie
Nové staré fotografie
história okolia: Púchov, Ilava, L.Rovne, Pruské, Beluša
Rozpočet obce 2016 schválený
Rozpočet obce 2016 schválený
zrozumiteľne pre všetkých
19. október 2016
Pripojenie MŠ na splaškovú kanalizáciu
19. október 2016
Celoštátna súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie už tento piatok
18. október 2016
Pozrite si aktuálny zoznam daňových dlžníkov na miestnej dani z nehnuteľnosti a za komunálny odpad k 31. 12. 2015
17. október 2016
V sobotu 15.10.2016 sa už tradične konalo stretnutie občanov pri príležitosti októbra, mesiaca úcty k starším.
17. október 2016
V stredu 19. októbra s uskutoční zber plastov. Zviazané vrecia je potrebné vyložiť pred brány rodinných domov a bytovky k smetným nádobám.
14. október 2016
Starosta obce Ladce pozýva poslancov Obecného zastupiteľstva a občanov na verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch na 17,00 hod. dňa 20. októbra 2016 (štvrtok)
13. október 2016
Oznamujeme občanom, že povinné očkovanie proti besnote a na požiadanie aj proti iným chorobám psov, bude v našej obci vykonávať veterinárny lekár v sobotu  15.10. 2016.
12. október 2016
Od marca 2017 sa začína rekonštrukcia kultúrneho domu - nové vykurovanie, okná, fasáda, toalety a kuchyňka.
12. október 2016
Územné a stavebné konanie - posilnenie jestvujúceho elektrického vedenia na ulici Janka Kráľa
12. október 2016
V DK Ladce sa konajú výstavy pána Ing. Ľubomíra Ježa, ktorý vystavuje svoju zbierku sakrálneho umenia. Svoje obrazy maľuje “kameňom na kameň”. Diela sú tvorené inovatívnymi technikami, dosiaľ vo výtvarnom umení nepoužívanými. Druhá výstava je v miestnosti č. 10, kde občania môžu vidieť výstavu ikon. Táto výstava bude otvorená od 15:00 do 17:00 hod do 15.10, kedy budú ikony posvätené.
05. október 2016
Daruj krv, daruj život! V Košeci sa dňa 15. 10. 2016, v čase od 8,00 do 10,00 uskutoční Výjazdový odber krvi Národnou transfúznou službou v Športovo Spoločenskom Centre.
05. október 2016
Verejná vyhláška - stavebné konanie - Šedík Ján