Ak chceš vedieť moje zajtra, nepýtaj sa ma na to dnes.
Zabíjačkové špeciality 2018
Zabíjačkové špeciality 2018
10. 02. od 12.30 hod. pred DK
Obec mojimi očami 2017
Obec mojimi očami 2017
I. ročník foto-video súťaže o Ladcoch
Ladce dnes
Ladce dnes
Aktuálne fotky z udalostí
Obnovený mapový portál obce
Obnovený mapový portál obce
Mapy, parcely C aj E prehľadne a rýchlo
Nová stránka na webe
Nová stránka na webe
Kultúrny dom v Ladcoch - história
18.01.2018
SSE - Distribúcia oznamuje, že dňa 07. 02. 2018 bude prerušená distribúcia elektrickej energie v obci v čase od 7.30 do 17.30 hod. Pozrite si čísla domov, ktorých sa oznam týka.
18.01.2018
Tradičný turnaj sa v roku 2017 konal trochu netradične – o deň skôr, v sobotu 30. decembra. Turnaja sa zúčastnilo celkom 7 družstiev, hralo sa systémom každý s každým.
18.01.2018
Premýšľate, komu darovať svoje 2% z daní? Nechajte ich v Ladcoch. Postupne budeme pridávať organizácie, ktorým môžete aj takto pomôcť. Ak potrebujete zverejniť svoje tlačivo a ste organizácia z Ladiec, napíšte nám.
16.01.2018
Zoznam daňových dlžníkov obce Ladce za rok 2017 - aktualizácia.
18.01.2018
Obec Ladce oznamuje uloženie zásielky pre: Peter ŠARKÖZY, Jozef OLÁH, Natália GAJDOŠOVÁ.
16.01.2018
Oznamujeme Vám, že z dôvodu nenaplnenia bodov rokovania, sa zasadnutie obecného zastupiteľstva nebude konať 18. januára 2018. Naplánované najbližšie rokovanie ObZ bude dňa 15. februára 2018. O zmenách vás budeme včas informovať.
10.01.2018
Verejná vyhláška - územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava Ladce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie."
16.01.2018
Cez víkend zo soboty na nedeľu poškodil doposiaľ neznámy páchateľ Kaplnku na Skalke v Horných Ladcoch. Kameňom porozbíjal okná. Prosíme občanov, aby si viac všímali pohyb podozrivých osôb a prípadné výtržnosti nahlásili na Obecný úrad Ladce.
08.01.2018
Oznamujeme občanom, že zber plastov sa presúva zo dňa 17. 01. 2018 na stredu 10. 01 .2018 z technických dôvodov. Zber bude prebiehať od 7.30 hod. Plastové vrecia je potrebné vyložiť pred brány domov.
10.01.2018
Pozrite si, ktoré podujatia nás v Ladcoch, Horných Ladcoch a v Tunežiciach čakajú tento rok. Kalendár budeme postupne aktualizovať a dopĺňať, niektoré podujatia ešte termíny isté nemajú.
16.01.2018
Obec Ladce žiada všetkých majiteľov motorových vozidiel, aby nestáli na chodníkoch a komunikáciách z dôvodu odhŕňania snehu a možného poškodenia vozidla pri odhŕňaní. Ďakujeme.
10.01.2018
Obecný úrad vyzýva všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ neuhradili daň z nehnuteľností a daň za psa za rok 2017, prípadne za minulé roky, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 1. februára 2018 na OcÚ Ladce.