Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.
Starostovský guláš a držková
Starostovský guláš a držková
Príjemné zimné stretnutie Ladčanov pri DK
Hudobná skupina Fonetik
Mikuláš
Mikuláš
Mikuláš prinesie balíčky pre všetky ladecké detičky
Vianočný koncert
Vianočný koncert
Helena Vondráčková
The gospel family
spevácky zbor z Novej Dubnice
Nový mapový portál obce
Nový mapový portál obce
mapy, parcely C aj E konečne pre všetkých
Nové staré fotografie
Nové staré fotografie
história okolia: Púchov, Ilava, L.Rovne, Pruské, Beluša
01. december 2016
Správne konanie o povolení výrubu 2 ks stromov: Agát biely a Vŕba rakytová na miestnom cintoríne v Tunežiciach
01. december 2016
Kanalizácia a vodovod na ulici Tajovského, stĺp v strede cesty a detské ihrisko v Tunežiciach
30. november 2016
Oznamujeme, že dňa 1. 12. 2016 bude z technických príčin Obecný úrad otvorený do 11. hodiny. Za porozumenie ďakujeme
30. november 2016
Obec Ladce oznamuje občanovi: Ľuboš Hujo, že na Poštovom úrade má uloženú listovú zásielku, ktorú si môže vyzdvihnúť osobne do 18. 12. 2016.
29. november 2016
25. novembra 2016 o 16.oo hod. v obradnej sieni Obecného úradu sa uskutočnilo uvítanie detí do života. Pozrite si fotografie.
28. november 2016
Obec Ladce oznamuje občanovi: Ištók Jaroslav, že na Poštovom a Obecnom úrade má uložené listové zásielky.
28. november 2016
Čaká nás prečíslovanie rodinných domov. Ktoré čísla domov a ktoré názvy ulíc sa budú meniť? Aké povinnosti vyplynú občanom?
25. november 2016
2. decembra 2016 sa uskutoční výkup papiera
24. november 2016
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školských jedálňach v obci Ladce.
23. november 2016
3. a 4. decembra sa môžeme tešiť na skvelý program.
22. november 2016
Zajtra 23. novembra ráno od 7:30 hod. sa uskutoční zber plastov. Zviazané vrecia je potrebné vyložiť pred brány rodinných domov a bytovky k smetným nádobám.
21. november 2016
Ako zlikvidovať prebytočný materiál z prípojky verejného vodovodu a kanalizácie