Paradox Homo Sapiens: Cestujeme do vesmíru a umierame hladom.
Zabíjačkové špeciality
Zabíjačkové špeciality
25. 2. 2017 od 11. hodiny
pred DK Ladce
Nový mapový portál obce
Nový mapový portál obce
mapy, parcely C aj E konečne pre všetkých
Nové staré fotografie
Nové staré fotografie
história okolia: Púchov, Ilava, L.Rovne, Pruské, Beluša
Ladce 1989-2013
Ladce 1989-2013
Prvá ONLINE kronika v SR!
22. február 2017
Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia
19. február 2017
Psík je teraz na obecnom úrade, volajte: 0910674214.
16. február 2017
Obec Ladce oznamuje občanovi: Marta Bartošová, že na Obecnom úrade má uloženú listovú zásielku, ktorú si môže vyzdvihnúť osobne do 3. 3. 2017.
16. február 2017
Výzva na predkladanie cenových ponúk: Rekonštrukcia chodníka Hviezdoslavova ulica
16. február 2017
Kultúrna komisia pozýva občanov na tradičné zabíjačkové špeciality. 25. 2. 2017
15. február 2017
Obec Ladce oznamuje občanom: Slavomír Nagy, Róbert Kotian, že na Obecnom úrade majú uložené listové zásielky, ktoré si môžu vyzdvihnúť osobne do 2. 3. 2017.
15. február 2017
Výzva na prekladanie cenových ponúk - Oprava elektroinštalácie
13. február 2017
Pozývame deti na divadelné predstavenie Danka a Janka, ktoré sa uskutoční v nedeľu 19. 2. 2017 v DK Ladce. Cena lístka znížená na 3 Eurá. Lístky už v predaji na OcÚ.
11. február 2017
Kultúrna komisia Vás pozýva na tradičné zabíjačkové špeciality v sobotu 25. februára 2017 od 11. hodiny.
10. február 2017
V tomto období (február - apríl 2017) sa uskutoční štatistické zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2017. Vybrané domácnosti v Ladcoch navštívi zamestanec štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa služobným preukazom zamestanca ŠÚ SR a oficiálnym listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR.
08. február 2017
Zoznam daňových dlžíkov k 31. 12. 2016.
08. február 2017
Výzva na prekladanie cenových ponúk - Prístavba skladu Domu kultúry