Ak predĺžiš psovi reťaz - nedal si mu slobodu.
2 % z daní pre organizácie v Ladcoch
2 % z daní pre organizácie v Ladcoch
Základná škola
Materské centrum MIMČO
TJ Tatran Ladce
AGAPA
Nový mapový portál obce
Nový mapový portál obce
mapy, parcely C aj E konečne pre všetkých
Nové staré fotografie
Nové staré fotografie
história okolia: Púchov, Ilava, L.Rovne, Pruské, Beluša
Ladce 1989-2013
Ladce 1989-2013
Prvá ONLINE kronika v SR!
22. March 2017
Dňa 22.03.2017 v čase od 09:00 – 12:00 bude z dôvodu prác na VV  na verejnom vodovode obmedzená odstávka vody v časti Horný Ladce. Upozorňujeme obyvateľov dotknutej časti, aby sa dostatočne predzásobili pitnou vodou a venovali zvýšenú pozornosť pri obnove dodávky vody (tj. aby si skontrolovali resp. nemali niekde zbytočne otvorené kohútiky).
22. March 2017
Občania majú možnosť prečítať si na obecnej webovej stránke, čo bolo vyhlásené v obecnom rozhlase. Pripravili sme dotazník, v ktorom zisťujeme záujem obyvateľov o využívanie tejto služby. Venujte, prosím, minútku svojho času na vyplnenie nasledujúceho anonymného dotazníka.
21. March 2017
SSE-D, a. s. upovedomuje vlastníkov pozemkov, že vzhľadom na pripravovanú stavbu - rekonštrukcia NN siete bude potrebné vymeniť existujúce elektrické zaiadenia, ktoré zasahuje aj do parciel a bude teda potrebné vstúpiť na uvedené pozemky.  Mapa prác, čísla parciel a viac informácií sú uvedené v prílohe. 
17. March 2017
Nové Všeobecne platné nariadenie O pohybe psov na území obce Ladce platné od 1. 4. 2017.
17. March 2017
Všeobecne záväzné nariadenia, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia platné od 1. 4. 2017.
17. March 2017
Nové Všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní volebných plagátov.
17. March 2017
Infoleták: Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov.
17. March 2017
V Beluši sa dňa 25. 3. 2017 na Rašove uskutoční tradičný Keltský telegraf.
16. March 2017
Čo za cisterny denne chodia do družstva (3 dni 31 cisterien), čo tam vozia a kde to uskladňujú?
15. March 2017
Naozaj sa v rozpočte nenájde časť financií určených na hnusné, ošúpané, špinavé zábradlie popri potoku?
15. March 2017
Prečo sa hody obce Ladce prehodili na 23. 4. 2017? Neboli takmer každý rok v lete?
15. March 2017
V sobotu 18. 3. 2017 sa v Pizzerii 777 v Ladcoch uskutoční posedenie so živou hudbou. Okrem hudobnej skupiny WEGA sa môžete tešiť na tombolu (3 bohaté balíčky bio produktov, orieškov a ďalších zdravých vecí). Cena tomolového lístka je 1 €. Vstup je zdarma. Pri rezervácií stola vopred bude na vás čakať občerstvenie grátis. Rezervácie na čísle 0948 252 007.