Paradox Homo Sapiens: Cestujeme do vesmíru a umierame hladom.
19. Koyšove Ladce
19. Koyšove Ladce
20. október, Kultúrny dom Ladce
Obnovený mapový portál obce
Obnovený mapový portál obce
Mapy, parcely C aj E prehľadne a rýchlo
Obec mojimi očami 2017
Obec mojimi očami 2017
I. ročník foto-video súťaže o Ladcoch
Ladce dnes
Ladce dnes
Aktuálne fotky z udalostí
Ladce 1989-2013
Ladce 1989-2013
Prvá ONLINE kronika v SR!
27.10.2017
Pre sprístupnenie informácií pre širokú verejnosť je možné nahliadnuť do oznámenia o zvýšení ťažby Lomu Tunežice na podateľni Obecného úradu Ladce od 13. 10. do 27. 10. 2017 v čase úradných hodín. Rozšírenie Lomu je možné pripomienkovať.
27.10.2017
SSE - Distribúcia oznamuje, že dňa 30. 10. 2017 v čase od 07:30 do času do 18:00 hod. a taktiež dňa 31. 10. 2017 v čase od 07:30 do času do 18:00 hod. bude v obci Ladce prerušená dodávka elektrickej energie. Jednotlivé čísla domov nájdete v prílohe na tejto stránke.
26.10.2017
Starosta obce odkladá rokovanie plánovaného obecného zastupiteľstva o týždeň a to na 26. 10. 2017 (štvrtok) na 17:00 hod. z technických príčin (Koyšove Ladce – recitačná súťaž).
23.10.2017
Stavebné práce začnú dňa 22. 10. 2017. Pri práci dôjde k obmedzeniu prejazdu po obecnej komunikácii pre potrebu výstavby nových betónových stĺpov a montáže nového distribučného vedenia v rozsahu realizačného projektu. Pozrite si harmonogram a mapu.
20.10.2017
Pozvánka na 19. Koyšove Ladce - celoštátnu súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie, ktorá sa uskutoční 20. októbra 2017 v Kultúrnom dome v Ladcoch.
17.10.2017
Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 18. 10. 2017 od 8.00 hod. sa uskutoční zber plastov. Zviazané vrecia je potrebné vyložiť pred brány rodinných domov.
16.10.2017
Ladecké zvesti - mesiac október 2017 - ak ste si nestihli prečítať, pozrite si ich tu.
13.10.2017
Obec Ladce oznamuje uloženie zásielky pre: Jaroslav IŠTÓK, Jozef BERKY, Michal ŠMATLÁK, Peter MAKOŠ.
11.10.2017
Obec LADCE upovedomuje o začatí konania vo veci žiadosti Ing. Jaroslava Koyša, Hviezdoslavova 45/45, 018 63 Ladce o výrub dreviny - orech z dôvodu, že drevina je prestárla, postupne vysychajú konáre a je predpoklad že je poškodený aj kmeň, rastie v blízkosti hospodárskej budovy a hrozí nebezpečenstvo jej poškodenia.
09.10.2017
Prvý ročník Behu na BUTKOV mal veľmi pekný ohlas a na listine štartujúcich sme mohli nájsť aj Ladčanov. Beh sa konal v nedeľu 8. októbra 2017, štartovalo sa zo štadiónu TJ Tatran Ladce. Pozrite si výsledky a videá.
09.10.2017
Dôležité informácie o používaní ihriska v Tunežiciach. Prevádzkový poriadok bude na webe ladce.sk zverejnený trvalo.
09.10.2017
Súhrnné správy o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou za obdobie od 01. 07. 2017 do 30. 09. 2017 (III. štvrťrok) sú zverejnené na webe.