Veľký kameň obídeš o malý sa potkneš.
Obec mojimi očami 2017
Obec mojimi očami 2017
I. ročník foto-video súťaže o Ladcoch
Ladce dnes
Ladce dnes
Aktuálne fotky z udalostí
Obnovený mapový portál obce
Obnovený mapový portál obce
Mapy, parcely C aj E prehľadne a rýchlo
Nová stránka na webe
Nová stránka na webe
Kultúrny dom v Ladcoch - história
20.03.2018
Elektro odpad sa bude v obci zbierať v stredu, 21. 03. 2018 od 08:00 hod. Treba ho vyložiť pred brány domov.
28.02.2018
SSE oznamuje, že počas dní 20. 03., 22. 03.,27. 03. a 28. 03. 2018 bude prerušená distribúcia elektrickej energie v obci. Pozrite si časy vypnutia a čísla domov, ktorých sa oznam týka.
17.03.2018
Vedúca pošty v Ladcoch oznamuje, že príjme doručovateľku na zastupovanie počas dlhodobej PN. Bližšie informácie Vám poskytne vedúca pošty.
20.03.2018
Na stránku sme pridali nový formulár, v ktorom môžete vyjadriť názor na tému (otázku), ktorú položí starosta obce. Opäť anonymne - v prípade, že si neželáte uviesť meno. Prvá otázka je už zverejnená, zapojte sa!
12.03.2018
Obec Ladce prosí občanov o zhovievavosť a trpezlivosť pri výstavbe chodníka na Hviezdoslavovej ulici. Harmonogram prác na chodníku nájdete v prílohe.
20.03.2018
Témy: Oplotenie cintorína v Ladcoch, Jamy pred lekárňou v Ladcoch, Nebezpečný pes v Ladcoch. Prečítajte si odpovede starostu.
14.03.2018
Prerobili sme obsah stránok, ktoré sa venujú odpadom a separovaniu v obci. Prehľadnejšie informácie, poplatky v tabuľke, rady, čo kde a ako separovať nájdete práve tu. Veríme, že tieto informácie budú nápomocné. V prípade, že neviete ako triediť odpadky, môžete nám napísať.
14.03.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania v obci Ladce na vodnej stavbe "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava, Ladce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie". Možnosť podať námietky je do dňa 20. 04. 2018, kedy je stanovené ústne pojednávanie na 10:00 hod. na Obecnom úrade v Ladcoch.
19.03.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a ústneho pojednávania vo veci "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Ilava", navrhovateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
09.03.2018
Oznamujeme občanom, že koncom marca 2018 sa uskutočnia práce na výrube porastov a stromov v okolí 22 KV vedenia Považskej cementárne Ladce - kameňolom. Trasa výrubu je zverejnená v prílohe - treba kliknúť.
17.03.2018
Na rybníkoch to počas zimy žije ... Foto: Ján Blažíček
18.03.2018
V materskej škole Ladce sme 16. 3. 2018 pripravili hneď dve zaujímavé akcie. Pozrite si aké.