Ak Vás zastihne nešťastie je jedno či Vám pomôže človek v obleku, alebo vo vreci.
Výstava "Kameňom na kameň"
Výstava "Kameňom na kameň"
Výstava moderného sakrálneho umenia
Od 6. 10. 2016 do 31. 10. 2016
9,00 - 15,00 hod v DK Ladce
Katarínsky ples
Katarínsky ples
Večera, kapustnica, víno, káva
18 Eur/osoba
Nový mapový portál obce
Nový mapový portál obce
mapy, parcely C aj E konečne pre všetkých
Nové staré fotografie
Nové staré fotografie
história okolia: Púchov, Ilava, L.Rovne, Pruské, Beluša
Rozpočet obce 2016 schválený
Rozpočet obce 2016 schválený
zrozumiteľne pre všetkých
26. október 2016
Obec Ladce oznamuje občanovi: Poluch Marek, že na Obecnom úrade má uloženú listovú zásielku, ktorú si môže vyzdvihnúť osobne do 5. 11. 2016.
26. október 2016
Do obecnej knižnice pribudne 153 nových kníh vďaka peňažným prostriedkom získaným z Fondu na podporu umenia.
25. október 2016
Obec Ladce zverejňuje zámer priameho predaja nehnuteľného majetku obce Ladce, konkrétne lesné pozemky o výmere 20111 m2 a 23740 m2.
25. október 2016
SSE-D, a. s. oznamuje, že dňa 15. 11. 2016 od 8:00 do 12:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v Ladcoch, konkrétne celá ulica Jána Kollára a ulica Vážska č. d. 392, 394, 395.
25. október 2016
Návrh Dodatku č. 1 k VZN 2/2005 možno pripomienkovať do 4. 11. 2016.
21. október 2016
Obec Ladce oznamuje občanovi: Kvetoslava Ištóková, že na Obecnom úrade má uloženú listovú zásielku, ktorú si môže vyzdvihnúť osobne do 21. 11. 2016.
19. október 2016
Pripojenie MŠ na splaškovú kanalizáciu
19. október 2016
Celoštátna súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie už tento piatok
18. október 2016
Pozrite si aktuálny zoznam daňových dlžníkov na miestnej dani z nehnuteľnosti a za komunálny odpad k 31. 12. 2015
17. október 2016
V sobotu 15.10.2016 sa už tradične konalo stretnutie občanov pri príležitosti októbra, mesiaca úcty k starším.
17. október 2016
V stredu 19. októbra s uskutoční zber plastov. Zviazané vrecia je potrebné vyložiť pred brány rodinných domov a bytovky k smetným nádobám.
14. október 2016
Starosta obce Ladce pozýva poslancov Obecného zastupiteľstva a občanov na verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch na 17,00 hod. dňa 20. októbra 2016 (štvrtok)