Ak chceš vedieť moje zajtra, nepýtaj sa ma na to dnes.
Ladecký kotlík 2018
Ladecký kotlík 2018
5. mája 2018 (sobota) od 12:00 hod. pred KD
Obec mojimi očami 2017
Obec mojimi očami 2017
I. ročník foto-video súťaže o Ladcoch
Ladce dnes
Ladce dnes
Aktuálne fotky z udalostí
Obnovený mapový portál obce
Obnovený mapový portál obce
Mapy, parcely C aj E prehľadne a rýchlo
Nová stránka na webe
Nová stránka na webe
Kultúrny dom v Ladcoch - história
24.04.2018
Nové otázky: Športovo-relaxačné ihrisko pre dôchodcov; Úpravy chodníka v Tunežiciach a vjazdy do dvorov; Parkovanie bágra pred rodinným domom. Prečítajte si odpovede starostu.
23.04.2018
V dňoch 24. 04. 2018 - 30. 04. 2018 sa uskutoční 3. etapa výstavby chodníka v Tunežiciach.
24.04.2018
Srdečne pozývame verejnosť na Pietnu spomienku pri príležitosti ukončenia II. sv. vojny a oslobodenia Ladiec, ktorá sa bude konať 27. 04. 2018 (piatok) so začiatkom o 19:00 hod.
24.04.2018
Dňa 09. 05. 2018 v čase od 7.30 do 16.00 hod. bude obmedzená distribúcia elektrickej energie v obci. Čísla domov, ktorých sa oznam týka, nájdete na linku.
24.04.2018
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Ladce ako prípad hodný osobitného zreteľa.
24.04.2018
Žiadateľ: Zdenka Herčková, Janka Kráľa 493, 018 63 Ladce žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín – jedľa a breza, ktoré rastú na pozemku KN-C 1237, k.ú. Ladce, z dôvodu, že dreviny stoja v bezprostrednej blízkosti rodinného domu.
23.02.2018
Zápis detí bude prebiehať v dňoch 21. 05. – 25. 05.2018 v čase od 10.00 do 15.30 hod. v priestoroch riaditeľne MŠ. Tlačivo a pokyny nájdete v článku.
21.04.2018
Dobrovoľníci z Ladiec za podpory Obecného úradu v Ladcoch organizujú II. etapu akcie Jarné čistenie lesa. Stretneme sa na križovatke lom - salaš v Horných Ladcoch (pri "kameni") dňa 12. 05. 2018 o 9:00 hod.
20.04.2018
Otázka: Blíži sa voľba nového riaditeľa ZŠ Ladce. Aký máte názor na vedenie ZŠ? Na čom by mal staronový, resp. novozvolený riadieľ stavať a čo by sa malo zmeniť? Celkovo prišlo 13 odpovedí (názorov), z toho 12 anonymne. Odpoveď starostu obce, Ing. J. Koyša si prečítate kliknutím na link.
17.04.2018
Ladecké zvesti - mesiac apríl 2018 - si môžete prečítať aj tu.
17.04.2018
Tradičná vatra na Skalke v Horných Ladcoch nás čaká aj tento rok. Bohužiaľ, nie ku každému roku, v ktorom sa konala, máme v našom fotoarchíve aj fotky ... Aby sme tento fakt napravili a možno vás trochu aj nalákali na túto príjemnú jarnú akciu, pridávame niekoľko záberov z minulých rokov.
16.04.2018
V Ladeckých zvestiach č.2/2018 nám zaúradoval „sadzačský škriatok“, keď sme na strane 11 v článku VŠETKOVEDKO – CELOSLOVENSKÁ VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ v pravom stĺpci chybne uviedli mená úspešných súťažiacich.