Musí zaniknúť kvet jabloní, aby vznikli jablká.

Prehľad noviniek na ladce.sk

 

Keďže nové oznamy pribúdajú na stránke rýchlo, ponúkame prehľad posledných noviniek z úvodnej stránky, aby vám neušla žiadna dôležitá informácia. DOBRÁ RADA: Ak hľadáte konkrétnu tému, slovo, či oznam, stlačte kombináciu kláves Ctrl + F a následne zadajte hľadané slovo. Hľadné slovo sa vám vyznačí v texte a vy tak rýchlejšie nájdete oznam, ktorý potrebujete.

 

Späť na úvodnú stránku

 

21.06.2018
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo konalo 14. 06. 2018, je už na webe. Dokumenty si pozriete kliknutím na odkaz.
20.06.2018
Dnešným dňom začína betonáž chodníka do Tunežíc v rámci realizovaného projektu a to od vjazdu do areálu OUI LADCE (začiatok parku) až po RD č. 3. Žiadame o rešpektovanie dopravného značenia a zhovievavosť občanov.
14.06.2018
Pozrieť dokument "Vykonanie zápisu vecného bremena: Ladce, IBV Za kaštieľom" na tomto linku.
18.06.2018
Nové otázky: Reakcia na výzvu pre občanov - povedzte svoj názor na premiestnenie pomníka pred Obecný úrad v Ladcoch; Zápach z mäsokostnej múčky pri stanici; Prečo Košeca dokáže opraviť cesty a Ladce nie? Brána, ktorá bráni využívaniu chodníka v Tunežiciach; Stavebný materiál pred bytovkou zaberá parkovacie miesta. Prečítajte si odpovede starostu.
15.06.2018
Dm drogerie markt, s.r.o. každý rok pomáha organizáciám pod záštitou projektu dm-spoločne realizovať svoje myšlienky či projekty a podporuje tak dobrovoľníctvo na Slovensku. Tento rok sa podarilo vyhrať projektu "Chráňme prírodu spoločne", s ktorým prišla Mgr. Adelka Guzoň, štatutárka Materského centra MIMČO v Ladcoch.
15.06.2018
OR HaZZ v Trenčíne vyhlasuje dňom 15. 06. 2018 od 08:00 hod. do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v okresoch Trenčín a Ilava.
15.06.2018
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., prevádzka vodovodov Beluša, oznamuje občanom, že od 18. 6.2018 (pondelok) a v nasledujúcich dňoch (25. týždeň) budú pracovníci prevádzky robiť odpis merania vody v obci Ladce a Ladce - Tunežice, preto žiadame odberateľov o sprístupnenie vodomerov. Zároveň žiadame občanov, aby si pozatvárali psov, umožnili prístup pracovníkov a poskytli súčinnosť.
13.06.2018
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli v tento deň podporiť akciu Deň detí a rodiny, a tiež aj organizátorom a dobrovoľníkom, jednoducho každému, kto priložil ruku k tomu, aby bol tento deň plný smiechu a pozitívnej nálady.
13.06.2018
Pozvánku na svätú omšu s pátrom Eliasom Vellom, ktorá sa bude konať 5. júla 2018 o 16:00 hod. na hore Butkov nájdete na tejto stránke. Široká verejnosť je srdečne pozvaná! Program obohatia spevom Kysucký prameň a Kresťanský spevokol z Košece.
11.06.2018
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch bude dňa 14. júna 2018 (štvrtok) o 17.00 hod. v obradnej miestnosti obecného úradu. Pozrite si pozvánku a body programu.
11.06.2018
Ladecké zvesti - mesiac jún 2018 - si môžete prečítať aj tu.
06.06.2018
Hlasovať je možné jedenkrát denne za jednu základnú a jednu strednú školu. Aby boli zabezpečené férové podmienky pre všetkých súťažiacich, hlasy sú overované zadaním telefónneho čísla. Hlasovanie prebieha od 30. apríla 2018 do 30. júna 2018.
12.06.2018
Z našich detí sa opäť stali športovci a 6. júna si zmerali svoje sily na školskom dvore. Konala sa Detská letná olympiáda, ktorá mala až 8 disciplín.
12.06.2018
V nedeľu 10. 6 sa pokračovalo druhým kolom PIDHL v Streženiciach. Počasie nám prialo, útok bol pekne rozbehnutý, no prišlo pošmyknutie na prúde a výsledný čas 38,32 s stačil len na 11. miesto.
11.06.2018
Zber plastov bude dňa 13. 06. 2018 od 07:30 hod. Prosíme občanov, aby plné a zviazané vrecia vyložili pred brány domov.
12.04.2018
Oznamujeme občanom, ktorým neboli doručené rozhodnutia za miestnu daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za vývoz komunálneho odpadu na rok 2018, že si môžu rozhodnutie osobne prevziať na obecnom úrade počas stránkových hodín. Po prevzatí rozhodnutia môžete dane a poplatky uhradiť na obecnom úrade alebo prevodom na účet. Všetky potrebné údaje sú uvedené v rozhodnutí.
11.06.2018
Ako a kam vyhadzovať a triediť: Plasty|Papier|Sklo|Kovy|Jedlé oleje|Elektroodpad|Tetrapacky|Biologický odpad|Batérie, akumulátory|Nebezpečný odpad|Textil, odevy|Plienky|Lieky|Drobný stavebný odpad|Pneumatiky|Objemný odpad, nábytok|Knihy
10.06.2018
Tour de Vrchár Považia je séria amatérskych pretekov na bicykloch do vrchu. Prvá etapa mala cieľ na hore Butkov, pozrite si výsledky pretekov a fotky z akcie.
06.06.2018
Využite formulár, v ktorom môžete vyjadriť názor na tému, ktorú položí starosta obce. Formulár je anonymný! Aktuálna otázka: Premiestnenie pomníka pred Obecný úrad v Ladcoch.
12.06.2018
Pri príležitosti MDD zavítal do našej MŠ Ladce ujo Ľubo s divadelným predstavením O rybárovi a zlatej rybke. Po krásnej rozprávke sa rozprúdila veľká detská párty s detskými piesňami a tancom.
11.06.2018
V sobotu 9. 6. sme zavítali na detskú hasičskú súťaž na Lúky. Bolo to prvé kolo Púchovsko-ilavskej detskej hasičskej ligy (PIDHL) a tak v nej nemohli chýbať ani naše deti - aj keď v zostave 7 dievčat a jeden chlapec budú do konca ligy súperiť v chlapčenskej kategórií.
12.06.2018
V dňoch 28. až 31. 5. 2018 sa naši predškoláci zúčastnili pobytu v Škole v prírode na Lazoch pod Makytou - Chata Čertov.
11.06.2018
Najmladší členovia našej DHZ Ladce majú oficiálne za sebou prvú súťaž. V sobotu 2. júna sa zúčastnili na okresnom kole hry Plameň v Mikušovciach.
30.05.2018
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Ladce podľa miestnych podmienok. Vyvesenie návrhu: 30. 05. 2018
06.06.2018
Cieľ: výstup na Ohnište (Nízke Tatry) Kedy: 23. jún 2018, odchod autobusu o 6.00 od Kopyta Cena: 12€/osoba Podmienka prihlásenia je zaplatenie poplatku u P. Martináka!
31.05.2018
Prvé tohtoročné uvítanie detí do života sa konalo 25. 05. 2018. Na uvítanie bolo pozvaných 12 detí spolu s rodičmi, slávnosti sa zúčastnilo 11 detí.
01.06.2018
Obec Ladce oznamuje uloženie zásielky pre: BARTOŠOVÁ, Jaroslav IŠTÓK.
28.05.2018
Návrh záverečného účtu za rok 2017, Rozpočet na rok 2018, Návrh na úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2018 a č. 2 na rok 2018.
25.03.2018
Prehľad poplatkov, s ktorými sa v obci môžete stretnúť, sme teraz spracovali prehľadnejšie. Rozdelili sme ich do kategórií a tak ich budete môcť nájsť rýchlejšie.
06.03.2018
Knižnica v Ladcoch bude od zajtra 7. 3. 2018 zatvorená až do odvolania z dôvodu rekonštrukcie. Termín prevádzky knižnice bude včas oznámený na webovej stránke obce a vyhlásený v miestnom rozhlase. Ďakujeme za pochopenie.
16.01.2018
Zoznam daňových dlžníkov obce Ladce za rok 2017 - aktualizácia.
09.01.2018
Pozrite si kalendár zberu odpadu (plasty, kovy, elektro) v Ladcoch na rok 2018.
22.12.2017
Pozrite si nový podaný projekt obce Ladce, ktorého cieľom je aj vybudovanie bezúdržbového detského ihriska v Ladcoch.
28.11.2017
Obec Ladce predložila žiadosť o dotáciu na projekt Obnova Pomníka padlým a umučeným v SNP v Ladcoch. Pozrite si, čo všetko projekt obnáša.
06.09.2017
Obec Ladce a Komisia pre kultúru a šport v Ladcoch vyhlasuje I. ročník foto-video súťaže OBEC MOJIMI OČAMI 2017 - kompletné podmienky a prihlášku nájdete na tejto podstránke.
21.06.2017
Reprezentujete Ladce? Máte doma zaujímavú fotku z akcie, ktorá by mala byť aj na webe? Pomôžte nám vytvárať fotogalériu, ktorá tu bude nielen pre nás, ale aj pre ďalšie generácie!
24.04.2018
V dňoch 22. 05., 24. 05. a 01. 06. 2018 bude obmedzená distribúcia elektrickej energie v obci. Čísla domov, ktorých sa oznam týka, nájdete na linku.