O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

Prehľad noviniek na ladce.sk

 

Späť na úvodnú stránku

 

 

Keďže nové oznamy pribúdajú na stránke rýchlo, ponúkame prehľad posledných noviniek z úvodnej stránky, aby vám neušla žiadna dôležitá informácia.

TIP: Ak hľadáte konkrétnu tému, slovo, oznam, stlačte kombináciu kláves Ctrl + F a následne zadajte hľadané slovo.

 

18.01.2018
SSE - Distribúcia oznamuje, že dňa 07. 02. 2018 bude prerušená distribúcia elektrickej energie v obci v čase od 7.30 do 17.30 hod. Pozrite si čísla domov, ktorých sa oznam týka.
18.01.2018
Tradičný turnaj sa v roku 2017 konal trochu netradične – o deň skôr, v sobotu 30. decembra. Turnaja sa zúčastnilo celkom 7 družstiev, hralo sa systémom každý s každým.
18.01.2018
Premýšľate, komu darovať svoje 2% z daní? Nechajte ich v Ladcoch. Postupne budeme pridávať organizácie, ktorým môžete aj takto pomôcť. Ak potrebujete zverejniť svoje tlačivo a ste organizácia z Ladiec, napíšte nám.
16.01.2018
Zoznam daňových dlžníkov obce Ladce za rok 2017 - aktualizácia.
18.01.2018
Obec Ladce oznamuje uloženie zásielky pre: Peter ŠARKÖZY, Jozef OLÁH, Natália GAJDOŠOVÁ.
16.01.2018
Oznamujeme Vám, že z dôvodu nenaplnenia bodov rokovania, sa zasadnutie obecného zastupiteľstva nebude konať 18. januára 2018. Naplánované najbližšie rokovanie ObZ bude dňa 15. februára 2018. O zmenách vás budeme včas informovať.
10.01.2018
Verejná vyhláška - územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava Ladce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie."
16.01.2018
Cez víkend zo soboty na nedeľu poškodil doposiaľ neznámy páchateľ Kaplnku na Skalke v Horných Ladcoch. Kameňom porozbíjal okná. Prosíme občanov, aby si viac všímali pohyb podozrivých osôb a prípadné výtržnosti nahlásili na Obecný úrad Ladce.
08.01.2018
Oznamujeme občanom, že zber plastov sa presúva zo dňa 17. 01. 2018 na stredu 10. 01 .2018 z technických dôvodov. Zber bude prebiehať od 7.30 hod. Plastové vrecia je potrebné vyložiť pred brány domov.
10.01.2018
Pozrite si, ktoré podujatia nás v Ladcoch, Horných Ladcoch a v Tunežiciach čakajú tento rok. Kalendár budeme postupne aktualizovať a dopĺňať, niektoré podujatia ešte termíny isté nemajú.
16.01.2018
Obec Ladce žiada všetkých majiteľov motorových vozidiel, aby nestáli na chodníkoch a komunikáciách z dôvodu odhŕňania snehu a možného poškodenia vozidla pri odhŕňaní. Ďakujeme.
10.01.2018
Obecný úrad vyzýva všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ neuhradili daň z nehnuteľností a daň za psa za rok 2017, prípadne za minulé roky, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 1. februára 2018 na OcÚ Ladce.
10.01.2018
Technické zabezpečenie preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2018, Trenčiansky kraj - dátumy.
10.01.2018
Pripomeňte si rozlúčku so starým rokom, prípadne sa pozrite, ako vyzerala zábava na Silvestra v Ladcoch.
09.01.2018
Pozrite si kalendár zberu odpadu (plasty, kovy, elektro) v Ladcoch na rok 2018.
03.01.2018
Správne poplatky sa platia len v hotovosti na obecnom úrade. Pozrite si výšky poplatkov za osvedčenia, výpisy, sobáše a pod.
03.01.2018
Prosíme našich občanov, aby živé stromčeky nehádzali do nádob na komunálny odpad alebo nepokladali k smetným nádobám. Živé stromčeky je možné doniesť na zberný dvor. Rovnako sem môžete doniesť aj staré umelé stromčeky. Ďakujeme za rešpektovanie.
27.12.2017
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo konalo 14. 12. 2017 je už na webe.
02.01.2018
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Ladce na rok 2018 je zverejnený.
22.12.2017
Pozrite si nový podaný projekt obce Ladce, ktorého cieľom je aj vybudovanie bezúdržbového detského ihriska v Ladcoch.
22.12.2017
V piatok 15. 12. 2017 sa starosta obce Ladce zúčastnil priateľskej návštevy nášho družobného mesta Kelč v Českej republike v rámci cezhraničnej spolupráce obce Ladce.
21.12.2017
Pozrite si foto z udalosti a poďakovanie starostu obce.
18.12.2017
Fotky z adventného koncertu v Ladcoch máme na webe.
11.12.2017
Ladecké zvesti - mesiac december 2017 - ak ste si nestihli prečítať, pozrite si ich tu.
13.12.2017
Vedúca pošty v Ladcoch žiada občanov, aby si v doobedňajších hodinách pozatvárali psov z dôvodu bezpečnosti poštových doručovateliek.
05.12.2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ladce na 1. polrok 2018 je zverejnený na webe.
30.11.2017
Témy: Osvetlenie a chodníky v Tunežiciach, Ulica Záhradná, popolnice v obci a parkovanie pred obchodom. Prečítajte si odpovede starostu.
28.11.2017
Obec Ladce predložila žiadosť o dotáciu na projekt Obnova Pomníka padlým a umučeným v SNP v Ladcoch. Pozrite si, čo všetko projekt obnáša.
18.11.2017
Kúpele Trenčianske Teplice ponúkajú aj tento rok zľavnený vstup do termálnych bazénov a tiež do vonkajšieho bazéna.
07.12.2017
O projekte a začiatku rekonštrukcie DK v Ladcoch sa viac dočítate na tejto podstránke. Spracovali sme tiež históriu DK z online kroniky.
22.11.2017
Upozorňujeme občanov, ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad a chcú pôdu naďalej užívať, aby v lehote do 28. 02. 2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok.
28.11.2017
Ďalšia možnosť ako vyplniť voľný čas vašim deťom. Pozrite si, čo všetko škola ponúka.
09.10.2017
Súhrnné správy o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou za obdobie od 01. 07. 2017 do 30. 09. 2017 (III. štvrťrok) sú zverejnené na webe.
13.09.2017
Fotky Ladiec a ich okolia. Pozrite si našu obec, prípadne nám pošlite aj vaše zábery.
06.09.2017
Obec Ladce a Komisia pre kultúru a šport v Ladcoch vyhlasuje I. ročník foto-video súťaže OBEC MOJIMI OČAMI 2017 - kompletné podmienky a prihlášku nájdete na tejto podstránke.
21.06.2017
Reprezentujete Ladce? Máte doma zaujímavú fotku z akcie, ktorá by mala byť aj na webe? Pomôžte nám vytvárať fotogalériu, ktorá tu bude nielen pre nás, ale aj pre ďalšie generácie!
23.11.2017
Dobrovoľníci z Ladiec v spolupráci s Obecným úradom Ladce pozývajú dobrovoľníkov dňa 02. 12. 2017 na čistenie časti obce Horné Ladce od bývalého kúpaliska po vstup do hory Butkov. AKTUALIZÁCIA - pre zlé počasie sa čistenie odložilo, nový dátum bude zverejnený včas.
06.12.2017
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch bude o 17.00 hod. dňa 14. decembra 2017 (štvrtok) v obradnej miestnosti obecného úradu.