Niekedy ani netušíš ako málo môžeš urobiť pre niekoho, kto pre teba urobí mnohonásobne viac.

Prehľad noviniek na ladce.sk

 

Keďže nové oznamy pribúdajú na stránke rýchlo, ponúkame prehľad posledných noviniek z úvodnej stránky, aby vám neušla žiadna dôležitá informácia. DOBRÁ RADA: Ak hľadáte konkrétnu tému, slovo, či oznam, stlačte kombináciu kláves Ctrl + F a následne zadajte hľadané slovo. Hľadné slovo sa vám vyznačí v texte a vy tak rýchlejšie nájdete oznam, ktorý potrebujete.

 

Späť na úvodnú stránku

 

10.08.2018
Nové otázky: Nespokojnosť s prácou starostu a so situáciou v lokalite IBV; Problém so susedom, ako ho riešiť? Verejné osvetlenie v Ladcoch; Zatúlaný pes v Ladcoch; Zle spravený príjazd do dvora. Prečítajte si odpovede starostu.
10.08.2018
V obci bude v pondelok 13. 8. 2018 v čase cca od 11,00 do 14,00 hod. odstavená ul. Cementárska z dôvodu vykonávania posledných stavebných úprav. Ďakujeme za pochopenie. Alternatívnou prístupovou cestou k bytovkám a k ostatným domom na Cementárskej ulici je prejazd cez Záhradnú ulicu (buď okolo kostola alebo až odbočkou pred DK).
09.08.2018
Cieľ: VÝSTUP NA KRÍŽNU (VEĽKÁ FATRA) Kedy: 25. 8. 2018, odchod autobusu 5:00 od Kopyta Cena: 12€/osoba Podmienka prihlásenia je zaplatenie poplatku u P. Martináka!
05.08.2018
Využite formulár, v ktorom môžete vyjadriť názor na tému, ktorú položí starosta obce. Formulár je anonymný! Aktuálna otázka: Váš názor na terajšie vedenie obce.
05.08.2018
Trénerom mladších žiakov TJ Tatran Cementáreň Ladce je p. Jozef Jakuš. Ďalší tréning mladších žiakov je v pondelok 6. augusta 2018 o 10.00 hod. Všetci chlapci narodení v rokoch 2005 až 2007 sú vítaní.
31.07.2018
18. augusta o 14:00 hod., štartovné 5 eur.
30.07.2018
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo konalo 19. 07. 2018, je už na webe. Dokumenty si pozriete kliknutím na odkaz.
09.08.2018
Obec Ladce oznamuje uloženie zásielky pre: Jaroslav IŠTÓK, Svetlana MAKOŠOVÁ.
31.07.2018
Krásne a teplé počasie sprevádzalo bohatý program podujatia Dni obce 2018, najmä ten počas soboty 21. júla pred Domom kultúry v Ladcoch.
01.08.2018
Dom s. č. 1007 na p .č. 1269/ 3. Dátum konania dražby: 06. 09. 2018 o 10:00 hod., Salónik galéria na 1. poschodí, Grand Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín, okres Trenčín
30.07.2018
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., prevádzka vodovodov Beluša, oznamuje občanom, že od 30. 7. 2018 (pondelok) a v nasledujúcich dňoch (31. týždeň) budú pracovníci prevádzky robiť odpis merania vody v obci Ladce a Ladce - Tunežice, preto žiadame odberateľov o sprístupnenie vodomerov. Zároveň žiadame občanov, aby si pozatvárali psov, umožnili prístup pracovníkov a poskytli súčinnosť.
26.07.2018
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. prevádzka pekáreň oznamuje, že od 1. 8. 2018 bude z dôvodu opravy pekárne odstávka výroby, ktorá potrvá cca 3 týždne.
21.07.2018
Materskú školu v školskom roku 2017/2018 navštevovalo 106 detí v piatich triedach, z toho bolo 30 predškolákov. Do ZŠ v šk. roku 2018/2019 odchádza 25 detí. Pedagogickú činnosť zabezpečovalo 10 kvalifikovaných pani učiteliek.
21.07.2018
Svätá omša s pátrom Eliasom Vellom - známym exorcistom a františkánskym minoritom z Malty a dlhoročným evanjelizátorom Slovenska sa konala 5. júla 2018. Atmosféru podujatia zachytávajú aj fotky v galérii.
20.07.2018
Vo voľbách sa bude voliť 9 poslancov v 3 volebných obvodoch. Pozrite si ich.
20.07.2018
Túto sezónu sme začali 26. mája 2018 v krásnom slnečnom počasí výstupom z Homôlky na Vápeč, ktorého sa zúčastnilo 30 našich pravidelných turistov. Po nenáročnom výstupe sme si všetci spoločne posedeli pri jazierku nad Hornou Porubou, opiekli si slaninu a špekačky a utužili si tak výborný kolektív. Trasu sme ukončili v Košeckom Podhradí, kde nás už čakal autobus.
24.07.2018
Kamerový systém v obci pozostáva zo 4 kamier - dve sú na obecnom úrade (kultúrny dom, ihrisko), jedna na miestnom cintoríne a jedna na hlavnej križovatke v Ladcoch pri Kopyte (kamera bude osadená po výmene elektrických stĺpov v danej lokalite).
16.07.2018
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018. Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.
16.07.2018
Vážení občania, z dôvodu vykonávania stavebných prác na chodníku Ladce - Tunežice /smer Ilava/, bude zastávka SAD pri RD č. 9 /r. Hatalová, Martináková/ dočasne zrušená do konca júla 2018. Ďakujeme za pochopenie.
31.07.2018
Zber plastov bude v piatok 3. 8. 2018 ráno. Prosíme občanov, aby plné a zviazané vrecia vyložili pred brány domov. Nezabudnite, zber plastov vykonáva po novom firma Marius Pedersen, vrecia treba vyložiť HNEĎ RÁNO, nakoľko firma môže chodiť už od 06:00 hod.! Zároveň upozorňujeme, že plasty treba stláčať, aby nedochádzalo k vykladaniu poloprázdnych vriec!
09.07.2018
Chodník je hotový a konečne ho máme nafotený v plnej kráse aj na webe. Poskytovateľom investície na opravu chodníka v tejto časti obce boli miestni súkromní darcovia - RNDr. P. Janešík a F. Strážnický (ktorým patrí veľké poďakovanie) a naša obec. Rekonštrukcia bola riešená zo spomenutých zdrojov z dôvodu neschválenia dotácie na Úrade vlády SR.
09.07.2018
V rámci projektu budú v dvoch miestach pri bytovkách osadené po 3 ks kompostovacích zásobníkov a vyškolia sa kompostmajstri, ktorí budú v spolupráci s obcou spravovať kompostéry.
07.07.2018
Na Facebooku Obce Ladce sa občania sťažujú na stav vodných tokov, ktoré pretekajú našou obcou. Zdajú sa im znečistené, postrádajú v nich život rastlín či kačiek, ale aj samotnú vodu. Starosta preto spravil osobnú kontrolu pritekajúcej vody a jeho odpoveď, fotky a video uverejňujeme tu.
03.07.2018
Od 1. 7. 2018 sa mení vývoz plastov od rodinných domov. Zber bude uskutočňovať firma Marius Pedersen, a.s. Trenčín. Prvý zber v novom termíne sa uskutoční v piatok 6. 7. 2018 od 7:00 hod. a bude nahrádzať zber, ktorý bol naplánovaný na stredu 11. 7. 2018. Nakoľko spoločnosť Envipak, a.s., na základe štandardov a noriem určila dané množstvo vriec, ktoré nám môže odobrať, prosíme občanov, aby stláčali plasty a plnili vrecia, tak aby nedochádzalo k vykladaniu poloprázdnych vriec.
29.06.2018
Tento článok sa vám bude hodiť napríklad vtedy, ak ste kúpili pozemok so starými stromami, vlastníte pozemok na ktorom sú dreviny a chcete ich zrezať alebo vás ohrozuje drevina v blízkom susedstve.
12.04.2018
Oznamujeme občanom, ktorým neboli doručené rozhodnutia za miestnu daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za vývoz komunálneho odpadu na rok 2018, že si môžu rozhodnutie osobne prevziať na obecnom úrade počas stránkových hodín. Po prevzatí rozhodnutia môžete dane a poplatky uhradiť na obecnom úrade alebo prevodom na účet. Všetky potrebné údaje sú uvedené v rozhodnutí.
15.06.2018
OR HaZZ v Trenčíne vyhlasuje dňom 15. 06. 2018 od 08:00 hod. do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v okresoch Trenčín a Ilava.
11.06.2018
Ladecké zvesti - mesiac jún 2018 - si môžete prečítať aj tu.
12.07.2018
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch bude dňa 19. júla 2018 (štvrtok) o 17.00 hod. v obradnej miestnosti obecného úradu. Pozrite si pozvánku a body programu.
11.06.2018
Ako a kam vyhadzovať a triediť: Plasty|Papier|Sklo|Kovy|Jedlé oleje|Elektroodpad|Tetrapacky|Biologický odpad|Batérie, akumulátory|Nebezpečný odpad|Textil, odevy|Plienky|Lieky|Drobný stavebný odpad|Pneumatiky|Objemný odpad, nábytok|Knihy
06.03.2018
Knižnica v Ladcoch bude od zajtra 7. 3. 2018 zatvorená až do odvolania z dôvodu rekonštrukcie. Termín prevádzky knižnice bude včas oznámený na webovej stránke obce a vyhlásený v miestnom rozhlase. Ďakujeme za pochopenie.
16.01.2018
Zoznam daňových dlžníkov obce Ladce za rok 2017 - aktualizácia.