O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

Prehľad noviniek na ladce.sk

 

Späť na úvodnú stránku

 

 

Keďže nové oznamy pribúdajú na stránke rýchlo, ponúkame prehľad posledných noviniek z úvodnej stránky, aby vám neušla žiadna dôležitá informácia.

TIP: Ak hľadáte konkrétnu tému, slovo, oznam, stlačte kombináciu kláves Ctrl + F a následne zadajte hľadané slovo.

 

24.04.2018
Nové otázky: Športovo-relaxačné ihrisko pre dôchodcov; Úpravy chodníka v Tunežiciach a vjazdy do dvorov; Parkovanie bágra pred rodinným domom. Prečítajte si odpovede starostu.
23.04.2018
V dňoch 24. 04. 2018 - 30. 04. 2018 sa uskutoční 3. etapa výstavby chodníka v Tunežiciach.
24.04.2018
Srdečne pozývame verejnosť na Pietnu spomienku pri príležitosti ukončenia II. sv. vojny a oslobodenia Ladiec, ktorá sa bude konať 27. 04. 2018 (piatok) so začiatkom o 19:00 hod.
24.04.2018
Dňa 09. 05. 2018 v čase od 7.30 do 16.00 hod. bude obmedzená distribúcia elektrickej energie v obci. Čísla domov, ktorých sa oznam týka, nájdete na linku.
24.04.2018
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Ladce ako prípad hodný osobitného zreteľa.
24.04.2018
Žiadateľ: Zdenka Herčková, Janka Kráľa 493, 018 63 Ladce žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín – jedľa a breza, ktoré rastú na pozemku KN-C 1237, k.ú. Ladce, z dôvodu, že dreviny stoja v bezprostrednej blízkosti rodinného domu.
23.02.2018
Zápis detí bude prebiehať v dňoch 21. 05. – 25. 05.2018 v čase od 10.00 do 15.30 hod. v priestoroch riaditeľne MŠ. Tlačivo a pokyny nájdete v článku.
21.04.2018
Dobrovoľníci z Ladiec za podpory Obecného úradu v Ladcoch organizujú II. etapu akcie Jarné čistenie lesa. Stretneme sa na križovatke lom - salaš v Horných Ladcoch (pri "kameni") dňa 12. 05. 2018 o 9:00 hod.
20.04.2018
Otázka: Blíži sa voľba nového riaditeľa ZŠ Ladce. Aký máte názor na vedenie ZŠ? Na čom by mal staronový, resp. novozvolený riadieľ stavať a čo by sa malo zmeniť? Celkovo prišlo 13 odpovedí (názorov), z toho 12 anonymne. Odpoveď starostu obce, Ing. J. Koyša si prečítate kliknutím na link.
17.04.2018
Ladecké zvesti - mesiac apríl 2018 - si môžete prečítať aj tu.
17.04.2018
Tradičná vatra na Skalke v Horných Ladcoch nás čaká aj tento rok. Bohužiaľ, nie ku každému roku, v ktorom sa konala, máme v našom fotoarchíve aj fotky ... Aby sme tento fakt napravili a možno vás trochu aj nalákali na túto príjemnú jarnú akciu, pridávame niekoľko záberov z minulých rokov.
16.04.2018
V Ladeckých zvestiach č.2/2018 nám zaúradoval „sadzačský škriatok“, keď sme na strane 11 v článku VŠETKOVEDKO – CELOSLOVENSKÁ VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ v pravom stĺpci chybne uviedli mená úspešných súťažiacich.
19.04.2018
Obec Ladce oznamuje uloženie zásielky pre: Natália GAJDOŠOVÁ, Slavomír NAGY, Jaroslav IŠTOK, Ľuboš HUJO.
15.04.2018
Pamätáte si ich? Neboli plastové a zabavili niekoľko generácií detí. Prežili kočíkovanie na dvore, v škôlke, na záhrade. A my v materskej škole ich stále máme!
15.04.2018
Len týždeň po dobrovoľníckej akcii Jarné čistenie lesa a pozrite sa, čo leží v tráve. Naozaj si nevieme vážiť prácu iných ľudí, ani našu prírodu? Keď už po týždni vidíme prvé odpadky, koľko sa ich tam nazbiera za mesiac, za dva mesiace, za rok?
12.04.2018
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 03. 2018 je zverejnená na webe.
12.04.2018
Oznamujeme občanom, ktorým neboli doručené rozhodnutia za miestnu daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za vývoz komunálneho odpadu na rok 2018, že si môžu rozhodnutie osobne prevziať na obecnom úrade počas stránkových hodín. Po prevzatí rozhodnutia môžete dane a poplatky uhradiť na obecnom úrade alebo prevodom na účet. Všetky potrebné údaje sú uvedené v rozhodnutí.
06.04.2018
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo konalo 29. 03. 2018 je už na webe. Dokumenty si pozriete kliknutím na odkaz.
07.04.2018
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje občanov v súvislosti so zabezpečením ochrany lesov pred požiarmi a prevenciou proti vzniku požiarov v prírodnom prostredí na zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
16.04.2018
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch bude dňa 19. apríla 2018 (štvrtok) o 17.00 hod. v obradnej miestnosti obecného úradu. Pozrite si pozvánku a body programu.
09.04.2018
Zber plastov bude dňa 11. 04. 2018 od 08:00 hod. Prosíme občanov, aby plné a zviazané vrecia vyložili pred brány domov.
15.04.2018
Na stránku sme pridali nový formulár, v ktorom môžete vyjadriť názor na tému (otázku), ktorú položí starosta obce. Opäť anonymne - v prípade, že si neželáte uviesť meno. Prvá otázka je už zverejnená, zapojte sa!
07.04.2018
Jarné čistenie lesa v Horných Ladcoch malo na naše milé prekvapenie veľkú účasť. Sme veľmi radi a touto cestou aj ďakujeme všetkým, ktorí prišli a dali sa do práce. Pozrite si aj fotky!
04.04.2018
Na LV č. 3395 ako stavba - rodinný dom súp. č. 70. Dátum konania dražby: 02. 05. 2018 o 10:00 hod., Martin. Pre viac info kliknite.
04.04.2018
Obec Ladce vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľ (riaditeľka) ZŠ Ladce. Žiadosť o účasť na konaní treba poslať alebo osobne doniesť na obecný úrad do dňa 02. 05. 2018, 16:00 hod.
01.04.2018
Obec Ladce nezabudla na Deň učiteľov a 28. marca pozvala pedagógov Materskej i Základnej školy v Ladcoch na milé posedenie v zasadačke obecného úradu. Celkom bolo pozvaných 44 pedagógov.
25.03.2018
Prehľad poplatkov, s ktorými sa v obci môžete stretnúť, sme teraz spracovali prehľadnejšie. Rozdelili sme ich do kategórií a tak ich budete môcť nájsť rýchlejšie.
19.03.2018
Petícia za vybudovanie kanalizácie na ul. Janka Kráľa (č.d. 510 - 517, 526 - 528, 549) a ul. J. Bottu (č.d. 123 - 126, 182) v Ladcoch.
12.03.2018
Obec Ladce prosí občanov o zhovievavosť a trpezlivosť pri výstavbe chodníka na Hviezdoslavovej ulici. Harmonogram prác na chodníku nájdete v prílohe.
14.03.2018
Prerobili sme obsah stránok, ktoré sa venujú odpadom a separovaniu v obci. Prehľadnejšie informácie, poplatky v tabuľke, rady, čo kde a ako separovať nájdete práve tu. Veríme, že tieto informácie budú nápomocné. V prípade, že neviete ako triediť odpadky, môžete nám napísať.
23.03.2018
Oznamujeme občanom Ladiec a okolia úpravu času predaja chleba a pekárenských výrobkov z pekárne z Lysej pod Makytou počas letného obdobia.
14.03.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania v obci Ladce na vodnej stavbe "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava, Ladce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie". Možnosť podať námietky je do dňa 20. 04. 2018, kedy je stanovené ústne pojednávanie na 10:00 hod. na Obecnom úrade v Ladcoch.
19.03.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a ústneho pojednávania vo veci "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Ilava", navrhovateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
06.03.2018
Rekonštrukcia chodníka Ladce - Tunežice začína 7. 3. 2018. Predpokladané ukončenie prác: koniec júla 2018. Žiadame občanov o trpezlivosť pri realizácii výkopových prác a zvýšenú opatrnosť pre chodcov z Tunežíc do Ladiec.
06.03.2018
Knižnica v Ladcoch bude od zajtra 7. 3. 2018 zatvorená až do odvolania z dôvodu rekonštrukcie. Termín prevádzky knižnice bude včas oznámený na webovej stránke obce a vyhlásený v miestnom rozhlase. Ďakujeme za pochopenie.
20.02.2018
Žiadateľ : PK Doprastav, a.s., žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín – krovitý porast o výmere 1 500 m 2 , 1 ks jabloň, 3 ks buk lesný, 16 ks jelša, ktoré rastú na pozemku KN-C 2073/1, k.ú. Ladce, z dôvodu rozšírenia ťažby v dobývacom priestore Tunežice. Správne konanie začalo dňa 20. 02. 2018.
16.01.2018
Zoznam daňových dlžníkov obce Ladce za rok 2017 - aktualizácia.
09.01.2018
Pozrite si kalendár zberu odpadu (plasty, kovy, elektro) v Ladcoch na rok 2018.
22.12.2017
Pozrite si nový podaný projekt obce Ladce, ktorého cieľom je aj vybudovanie bezúdržbového detského ihriska v Ladcoch.
28.11.2017
Obec Ladce predložila žiadosť o dotáciu na projekt Obnova Pomníka padlým a umučeným v SNP v Ladcoch. Pozrite si, čo všetko projekt obnáša.
06.09.2017
Obec Ladce a Komisia pre kultúru a šport v Ladcoch vyhlasuje I. ročník foto-video súťaže OBEC MOJIMI OČAMI 2017 - kompletné podmienky a prihlášku nájdete na tejto podstránke.
21.06.2017
Reprezentujete Ladce? Máte doma zaujímavú fotku z akcie, ktorá by mala byť aj na webe? Pomôžte nám vytvárať fotogalériu, ktorá tu bude nielen pre nás, ale aj pre ďalšie generácie!