Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Privítanie biskupa Galisa 2008