Skutočným veriacim ani „zlo“ neublíži

Privítanie biskupa Galisa 2008