Skutočným veriacim ani „zlo“ neublíži

Koyšové Ladce 2005