Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Karneval 2014