Najťažším bojom bude vždy boj s hlúposťou.

Karneval 2014