Najťažším bojom bude vždy boj s hlúposťou.

Hody Tunežice 2009