Najťažším bojom bude vždy boj s hlúposťou.

Elá Hop 2015