Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Deň matiek, športovci, futbal 2007