Konajme a žime tak, aby sa to páčilo všetkým, nie len ľuďom.

ZŠ Ladce prijme vychovávateľa/ku v ŠKD

 

Základná škola, Vážska 399, Ladce prijme vychovávateľa/ku v ŠKD.

 

Informácie o pracovnom mieste:  

 • Termín nástupu - ihneď
 • Rozsah úväzku – 15 hod. týždenne (60%)

 

 

Požiadavky na uchádzača:

 • Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky o kvalifikačných predpokladov - vychovávateľstvo

 

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópia - doklad o vzdelaní

 

 

Kontaktné informácie:

 • Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov:
  • poštou na adresu: Základná škola, Vážska 399, 018 63 Ladce
  • emailom na adresu: zs.ladce@zoznam.sk
  • priniesť osobne

 

 

Kontaktná osoba:
Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka školy
Telefonický kontakt: 0917 538007