Najťažším bojom bude vždy boj s hlúposťou.

Zrušenie trvalého pobytu

 

Oznámenia o zrušení trvalého pobytu pre nasledovných občanov: