Peniaze nevykúpia ani najmenší hriech, ale veľký hriech kúpiš aj za malý peniaz.

Zrušenie trvalého pobytu

 

Oznámenia o zrušení trvalého pobytu pre nasledovných občanov: