Honba za budúcnosťou zabíja prítomnosť.

Zrušenie trvalého pobytu

 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre nasledovných občanov: