Vtedy sa naučíš, keď učenie je zážitkom a nie stresom.

Zriadenie vodovodnej prípojky - žiadosti, postup

 

Považská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, ktorí už boli oboznámení listom, že si môžu prísť na obecný úrad vypísať Žiadosť o zriadenie vodovodnej prípojky, kde im ho pracovníčka na obecnom úrade potvrdí.

 

 

Pred zriadením prípojky je potrebné kontaktovať prevádzku vodovodov v Beluši, kde budú pracovníkmi Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s. stanovené podmienky zriadenia vodovodnej prípojky, odsúhlasený typ vodomernej šachty a miesto jej osadenia. Kontaktné údaje na pracovníkov prevádzky vodovodov v Beluši sú uvedené v metodickej príručke a tiež na internentových stránkach Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s.