Honba za budúcnosťou zabíja prítomnosť.

Zníženie frekvencie vývozu nádob komunálneho odpadu

 

Mnohí sa pýtate a krútite hlavami nad tým, že sa mení frekvencia vývozu nádob komunálneho odpadu z 1krát za 7 dní na 1krát za 14 dní. K tomuto rozhodnutiu nás priviedlo pár vecí.

 

 

Jednou z vecí je fakt, že sme robili prieskum ako sú zaplnené nádoby. Vo väčšine prípadov boli nádoby na komunálny odpad poloprádzne, čo znamená, že pri týchto nádobách bude postačovať dvojtýždňový vývoz bez problémov. Istá časť nádob bola úplne plná avšak v týchto nádobách bolo aj to, čo do komunálu nepatrí ako krabice, plasty, tetrapaky, dokonca aj elektro. Chceme, aby ste sa zamysleli nad tým, čo všetko do komunálneho odpadu dávate a porozmýšlali o tom, aký vplyv má na životné prostredie veľké množstvo odpadu, ktoré nesprávnym prístupom končí na skládke. Zložky odpadu, ktoré sa dajú vytriediť ako papier, plasty, sklo, kovy a tetrapacky, treba preto triediť, aby sme sa nezahltili odpadom. Nebuďme leniví a pohodlní, ale trieďme čo najviac, aby sme spoločne na to finančne nedoplatili.

 

 

Zníženie frekvencie vývozu je aj odozvou na zákon o odpadoch, ktorý od 1. januára 2019 bude zvyšovať poplatky za uloženie odpadu na skládke a zároveň stanovuje limity triedenia, ktoré musíme splniť. To, že znížime frekvenciu prinesie, že sa nebude na rok 2019 meniť poplatok za komunálny odpad. Preto sa spoločne snažme o čo najväčšie triedenie odpadu, čím budeme šetriť životné prostredie ako aj naše finančné prostriedky.