Ak predĺžiš psovi reťaz - nedal si mu slobodu.

Zhromaždenie LPS a UPS Ladce

Výbor Lesného pozemkového spoločenstva Ladce a Urbárskeho pozemkového spoločenstva Ladce, pozýva svojich členov na Zhromaždenie, ktoré sa bude konať 26. marca 2023, t.j. v nedeľu o 15.00 hod v Kultúrnom dome Ladce.