Je dobre že zem je guľatá, aspoň nevidíme tak ďaleko.

Základná škola

Základná škola v Ladcoch je plnoorganizovaná škola. Zriadovateľom je obec Ladce.

 

Školský areál je dostatočne veľký s rozsiahlymi trávnatými plochami, s množstvom vysadených okrasných kríkov, kvetinových záhonov, ovocných, ihličnatých stromov a skaliek s jazierkom. Umiestnenie školy považujeme z hľadiska bezpečnostného a ekologického  za veľmi výhodné, nakoľko sa naša škola nachádza mimo hlavnej komunikácie v pokojnom tichom prostredí obce Ladce.  Ekológiu prostredia, v ktorom žijeme, výrazne ovplyvňuje tunajšia cementáreň. Preto vedomosti o ekologických zákonitostiach, o ochrane prírody a životného prostredia, o zdraví človeka sa stali významným motivačným činiteľom pre výučbu v našej škole.

 

Aktuality zo školy sú na http://zsladce.edupage.org/?

 

 

Aktuálne video zo ZŠ Ladce - reportáž TV Markíza je TU