Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Výzva - odstránenie porastov pri elektrickom vedení

 

Výzva pre všetkých vlastníkov (správcov, nájomcov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádza elektrické vedenie na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedenia.

 

V prípade, že do termínu 15 dní od doručenia tejto výzvy nedôjde k odstráneniu či k okliesneniu nebezpečných porastov, vstúpia osoby poverené SSD, a. s., na dotknuté pozemky za účelom vykonania spomenutých činností a to v termíne od 09/2019 do 03/2020.

 

Všetky ďalšie informácie nájdete v priloženom dokumente, v ktorom sa nachádza aj mapa územia, pre ktoré výzva platí.