Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Výzva - Deratizácia škodcov na území okr. Ilava

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici vyzýva zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov (deratizáciu) na území miest a obcí okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava a to v termíne od 05. 10. 2017 do 15. 11. 2017.

 

Výzva platí ako pre fyzické osoby (deratizácia napr. v pivniciach, pri chove domácich zvierat), tak pre právnické osoby a podnikateľov (školské zariadenia, sociálne zariadenia, polyfunkčné budovy, reštaurácie, sklady, ...) a tiež pre mestá a obce (pre objekty ich správy).

 

 

Sezónne živočíšne škodce (potkany, myši) sú zdrojom nebezpečných nákaz a prenosných ochorení. Regulácia škodcov je daná zákonom (pozri prílohu). 

 

Súbory na stiahnutie