Konajme a žime tak, aby sa to páčilo všetkým, nie len ľuďom.

Výberové konanie - terénny asistent (TA COVID) pre Ladce a Tunežice

 

Obec Ladce vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovnú pozíciu terénny asistent (TA COVID) pre Ladce a Tunežice. Výberové konanie sa uskutoční 27. 01. 2021 o 14:00 v priestoroch zasadačky Obecného úradu v Ladcoch. Záujemci o pracovnú pozíciu môžu poslať písomnú žiadosť, ktorú je možné doručiť osobne alebo zaslať poštou. Na žiadosť je potrebné napísať: "Výberové konanie NP COVID MRK - NEOTVÁRAŤ". Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je do 22. 01. 2021 do 15:00 hod.

 

 

Všetky informácie nájdete v dokumente v prílohe na konci stránky.

Informácia zverejnená: 11. 01. 2021