Konajme a žime tak, aby sa to páčilo všetkým, nie len ľuďom.

Voľba hlavného kontrolóra Obce Ladce

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ladce uznesením č. 76/2019 zo dňa 19. 09. 2019 podľa ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obec Ladce, ktorá sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14. novembra 2019 o 17.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Ladcoch.

 

 

Podmienky a ďalšie informácie nájdete v prílohe.

 

Súbory na stiahnutie