Pre vidiaceho je svetlo spojenie so svetom. Pre slepého s celým vesmírom.

Verejná vyhláška - rekonštrukcia el. vedenia

 

  • Dokument "Verejná vyhláška - rekonštrukcia el. vedenia Považská Bystrica" si pozriete kliknutím na jeho názov, alebo otvoríte v súboroch na konci stránky
  • Vydané: 14. 01. 2020
  • Vyvesené a zverejnené na webovej stránke: 14. 01. 2020
  • Zvesené a stiahnuté z webovej stránky: 29. 01. 2020
  • Stavba bude realizovaná od 03. 02. 2020 a predpokladaný termín ukončenia je 07/2020