Špinavý nie je vždy zlo, čistý nie je vždy dobro.

Upozornenie - zvýšené riziko požiarov ODVOLANÉ

 

OR HaZZ v Trenčíne vyhlásilo dňom 15. 06. 2018 od 08:00 hod. do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v okresoch Trenčín a Ilava.

 

Dňom 27. 8. 2018 od 8.00 hod. je na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov ODVOLANÝ.

 

Súbory na stiahnutie