Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Upozornenie - zvýšené riziko požiarov ODVOLANÉ

 

OR HaZZ v Trenčíne vyhlásilo dňom 08. 07. 2019 od 08.00 hod. do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v okresoch Trenčín a Ilava.

 

Dňom 14. 8. 2019 od 12.00 hod. je na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov ODVOLANÝ.

 

Súbory na stiahnutie