Väčšina ľudí vidí zatiaľ iba to, čo je pod svetlom.

Oznámenie miesta uloženia listovej zásielky

 

Obec Ladce, zastúpená starostom Ing. Jaroslavom Koyšom, oznamuje miesto uloženia listovej zásielky pre nasledujúcich adresátov. Listovú zásielku si adresáti môžu prevziať osobne. Po uplynutí doby uloženia je listová zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

 

 • Marián KOCHAN
  • Zásielka bude uložená na Obecnom úrade v Ladcoch po dobu 15 dní od vyvesenia oznámenia
  • Vyvesené a zverejnené na webovej stránke: 09. 09. 2019
  • Zvesené a stiahnuté z webovej stránky: 24. 09. 2019
  • Pozrieť Listová zásielka KOCHAN

 

 

 

 • Miroslav FILÍPEK
  • Zásielka bude uložená na Obecnom úrade v Ladcoch po dobu 1 mesiac od vyvesenia oznámenia
  • Vyvesené a zverejnené na webovej stránke: 09. 09. 2019
  • Zvesené a stiahnuté z webovej stránky: 09. 10. 2019
  • Pozrieť Listová zásielka FILÍPEK

 

 

 

 • Ľubomíra MARTINKOVÁ
  • Zásielka bude uložená na Obecnom úrade v Ladcoch po dobu 1 mesiac od vyvesenia oznámenia
  • Vyvesené a zverejnené na webovej stránke: 05. 09. 2019
  • Zvesené a stiahnuté z webovej stránky: 05. 10. 2019
  • Pozrieť Listová zásielka MARTINKOVÁ

 

 

 

 • Viktória FABIANOVÁ​
  • Zásielka bude uložená na Obecnom úrade v Ladcoch po dobu 15 dní od vyvesenia oznámenia
  • Vyvesené a zverejnené na webovej stránke: 30. 08. 2019
  • Zvesené a stiahnuté z webovej stránky: 20. 09. 2019
  • Pozrieť Listová zásielka FABIANOVÁ​

 

 

 

 • Marta BARTOŠOVÁ​
  • Zásielka bude uložená na Obecnom úrade v Ladcoch po dobu 18 dní od vyvesenia oznámenia
  • Vyvesené a zverejnené na webovej stránke: 27. 08. 2019
  • Zvesené a stiahnuté z webovej stránky: 13. 09. 2019
  • Pozrieť Listová zásielka BARTOŠOVÁ​

 

 

 

 • Anton IŠTOK​
  • Zásielka bude uložená na Obecnom úrade v Ladcoch po dobu 15 dní od vyvesenia oznámenia
  • Vyvesené a zverejnené na webovej stránke: 27. 08. 2019
  • Zvesené a stiahnuté z webovej stránky: 13. 09. 2019
  • Pozrieť Listová zásielka IŠTOK

 

 

Listové zásielky sú uložené buď na Obecnom úrade v Ladcoch alebo na Poštovom úrade v Ladcoch (pošta v Ladcoch). Miesto uloženia sa mení podľa toho, aký adresát je na obálke danej zásielky. Túto informáciu nájdete vždy na danom oznámení, stačí si kliknúť na oznam s menom listovej zásielky (oranžový link).