Ak Vás zastihne nešťastie je jedno či Vám pomôže človek v obleku, alebo vo vreci.

Oznámenie miesta uloženia listovej zásielky

 

Obec Ladce zastúpená starostom Ing. Jaroslavom Koyšom oznamuje miesto uloženia listovej zásielky pre nasledujúce mená. Listovú zásielku si môžete prevziať osobne. Po uplynutí doby uloženia je listová zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 • Renáta IŠTOKOVÁ
  • Zásielka bude uložená na Obecnom úrade v Ladcoch po dobu 15 dní od vyvesenia oznámenia
  • Vyvesené a zverejnené na webovej stránke: 12. 12. 2018
  • Zvesené a stiahnuté z webovej stránky: 27. 12. 2018
  • Pozrieť Listová zásielka IŠTÓKOVÁ

 

 

 • Renáta IŠTÓKOVÁ, Daniel PETERKA
  • Zásielka bude uložená na Obecnom úrade v Ladcoch po dobu 15 dní od vyvesenia oznámenia
  • Vyvesené a zverejnené na webovej stránke: 04. 12. 2018
  • Zvesené a stiahnuté z webovej stránky: 19. 12. 2018
  • Pozrieť Listová zásielka IŠTÓKOVÁ, PETERKA

 

 

 • Slavomír NAGY
  • Zásielka bude uložená na Daňovom úrade Trenčín, kontaktné miesto Dubnica nad Váhom po dobu 15 dní od vyvesenia oznámenia
  • Vyvesené a zverejnené na webovej stránke: 04. 12. 2018
  • Zvesené a stiahnuté z webovej stránky: 19. 12. 2018
  • Pozrieť Listová zásielka NAGY

 

Listové zásielky sú uložené buď na Obecnom úrade v Ladcoch alebo na Poštovom úrade v Ladcoch (pošta v Ladcoch). Miesto uloženia sa mení podľa toho, aký adresát je na obálke danej zásielky. Túto informáciu nájdete vždy na danom oznámení, stačí si kliknúť na oznam s menom listovej zásielky (oranžový link).