Niekto má bohatstvo na rukách, niekto v rukách.

Oznámenie miesta uloženia listovej zásielky

 

Obec Ladce, zastúpená starostom Ing. Jaroslavom Koyšom, oznamuje miesto uloženia listovej zásielky pre nasledujúcich adresátov. Listovú zásielku si adresáti môžu prevziať osobne. Po uplynutí doby uloženia je listová zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

 

 • Marián KOCHAN
  • Zásielka bude uložená na Obecnom úrade v Ladcoch po dobu 1 mesiac od vyvesenia oznámenia
  • Vyvesené a zverejnené na webovej stránke: 14. 01. 2020
  • Zvesené a stiahnuté z webovej stránky: 14. 02. 2020
  • Pozrieť Listová zásielka KOCHAN

 

 

 

 • Marcela SLIVKOVÁ
  • Zásielka bude uložená na Obecnom úrade v Ladcoch po dobu 15 dní od vyvesenia oznámenia
  • Vyvesené a zverejnené na webovej stránke: 14. 01. 2020
  • Zvesené a stiahnuté z webovej stránky: 29. 01. 2020
  • Pozrieť Listová zásielka SLIVKOVÁ

 

 

 

 • Slavomír NAGY
  • Zásielka bude uložená na Daňovom úrade Trenčín, kontaktné miesto Dubnica nad Váhom Obecnom úrade v Ladcoch po dobu 15 dní od vyvesenia oznámenia
  • Vyvesené a zverejnené na webovej stránke: 03. 01. 2020
  • Zvesené a stiahnuté z webovej stránky: 18. 01. 2020
  • Pozrieť Listová zásielka NAGY

 

 

 

Listové zásielky sú uložené buď na Obecnom úrade v Ladcoch alebo na Poštovom úrade v Ladcoch (pošta v Ladcoch). Miesto uloženia sa mení podľa toho, aký adresát je na obálke danej zásielky. Túto informáciu nájdete vždy na danom oznámení, stačí si kliknúť na oznam s menom listovej zásielky (oranžový link).