Honba za budúcnosťou zabíja prítomnosť.

Oznámenie miesta uloženia listovej zásielky

 

Obec Ladce zastúpená starostom Ing. Jaroslavom Koyšom oznamuje miesto uloženia listovej zásielky pre nasledujúce mená. Listovú zásielku si môžete prevziať osobne. Po uplynutí doby uloženia je listová zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

 • Renáta IŠTÓKOVÁ
  • Zásielka bude uložená na Obecnom úrade v Ladcoch po dobu 1 mesiac od vyvesenia oznámenia
  • Vyvesené a zverejnené na webovej stránke: 18. 04. 2019
  • Zvesené a stiahnuté z webovej stránky: 18. 05. 2019
  • Pozrieť Listová zásielka IŠTÓKOVÁ

 

 

 • Radoslav IŠTÓK
  • Zásielka bude uložená na Obecnom úrade v Ladcoch po dobu 1 mesiac od vyvesenia oznámenia
  • Vyvesené a zverejnené na webovej stránke: 15. 04. 2019
  • Zvesené a stiahnuté z webovej stránky: 15. 05. 2019
  • Pozrieť Listová zásielka IŠTÓK

 

 

 • Jaroslav IŠTÓK
  • Zásielka bude uložená na Obecnom úrade v Ladcoch po dobu 1 mesiac od vyvesenia oznámenia
  • Vyvesené a zverejnené na webovej stránke: 23. 04. 2019
  • Zvesené a stiahnuté z webovej stránky: 23. 05. 2019
  • Pozrieť Listová zásielka IŠTÓK

 

 

 • Radoslav IŠTÓK
  • Zásielka bude uložená na Obecnom úrade v Ladcoch po dobu 1 mesiac od vyvesenia oznámenia
  • Vyvesené a zverejnené na webovej stránke: 17. 04. 2019
  • Zvesené a stiahnuté z webovej stránky: 17. 05. 2019
  • Pozrieť Listová zásielka IŠTÓK

 

Listové zásielky sú uložené buď na Obecnom úrade v Ladcoch alebo na Poštovom úrade v Ladcoch (pošta v Ladcoch). Miesto uloženia sa mení podľa toho, aký adresát je na obálke danej zásielky. Túto informáciu nájdete vždy na danom oznámení, stačí si kliknúť na oznam s menom listovej zásielky (oranžový link).