Civilizácia je ako oheň. Dobrý služobník, ale zlý pán – čím viac ho rozvíjaš tým viac strácaš kontrolu.

Oznámenie miesta uloženia listovej zásielky

 

Obec Ladce zastúpená starostom Ing. Jaroslavom Koyšom oznamuje miesto uloženia listovej zásielky pre nasledujúce mená. Listovú zásielku si môžete prevziať osobne. Po uplynutí doby uloženia je listová zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

 • Peter ŠARKÖZY
  • Zásielka bude uložená na Obecnom úrade v Ladcoch po dobu 15 dní od vyvesenia oznámenia
  • Vyvesené a zverejnené na webovej stránke: 14. 03. 2019
  • Zvesené a stiahnuté z webovej stránky: 29. 03. 2019
  • Pozrieť Listová zásielka ŠARKÖZY

 

 

 • Kvetoslava IŠTOKOVÁ
  • Zásielka bude uložená na Obecnom úrade v Ladcoch po dobu 1 mesiac od vyvesenia oznámenia
  • Vyvesené a zverejnené na webovej stránke: 11. 03. 2019
  • Zvesené a stiahnuté z webovej stránky: 11. 04. 2019
  • Pozrieť Listová zásielka IŠTOKOVÁ

 

 

 • Milan MAKOŠ
  • Zásielka bude uložená na Obecnom úrade v Ladcoch po dobu 1 mesiac od vyvesenia oznámenia
  • Vyvesené a zverejnené na webovej stránke: 12. 03. 2019
  • Zvesené a stiahnuté z webovej stránky: 12. 04. 2019
  • Pozrieť Listová zásielka MAKOŠ

 

 

Listové zásielky sú uložené buď na Obecnom úrade v Ladcoch alebo na Poštovom úrade v Ladcoch (pošta v Ladcoch). Miesto uloženia sa mení podľa toho, aký adresát je na obálke danej zásielky. Túto informáciu nájdete vždy na danom oznámení, stačí si kliknúť na oznam s menom listovej zásielky (oranžový link).