Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Stavebný zámer obce – lokalita Horné Ladce

 

Na podstránke Starosta sa pýta sme vás informovali o tom, že v časti obce Horné Ladce premýšľa obec nad tým, že by lokalitu zatraktívnila pre developera, ktorý by tu následne vybudoval stavebné pozemky. Celý tento projekt by mal v Ladcoch pomôcť udržať ľudí, ktorí tu chcú bývať, no nemajú kde stavať, prípadne by sem mohol prilákať aj nových občanov.

 

 

 

Všetko o tomto projekte sme podrobne spísali na tejto podstránke. Čítanie celej problematiky vám zaberie 15 minút. Naše odporúčanie – prečítajte si, kam chce obec investovať snahu a čas. 15 minút predsa svojej rodnej obci venovať môžete.

 

 

 

Horné Ladce – urbanistická štúdia, možný budúci vzhľad

 

 

 

Horné Ladce – urbanistická štúdia

Obec pre lepšiu predstavivosť našich občanov dala vypracovať urbanistickú štúdiu toho, ako by to v budúcnosti v novej lokalite Horných Ladiec mohlo vyzerať. Vzhľadom na finančné prostriedky sa však dalo vypracovať len pár pohľadov. Návrh pochádza od Ing. Arch. Žovincovej. Územie môže, no nemusí takto vyzerať, preto je to štúdia, ktorá opisuje možnosti. Mala by v nás prelomiť strach spojený s tým čo sa bude v obci diať, stavať, budovať.

 

 

Máte na to názor? Nenechávajte si ho pre seba!

Vzhľadom k petícii proti budúcej výstavbe v danej lokalite, ktorá bola zaslaná na obec Ladce, sme pripravili o celom zámere obce dostatočné množstvo informácii a dokumentov v snahe vysvetliť občanom situáciu korektne a presne. Občanom sme dali možnosť anonymne vyjadriť svoj názor, pretože nás úprimne zaujímal. Napriek tomu, že petíciu podpísalo 225 našich občanov, svoj názor cez anonymný formulár vyjadrilo len 5 občanov (poniektorí sa dobrovoľne podpísali, ale nutné to nie je). Opätovne preto platí výzva, kto má záujem sa porozprávať alebo vyjadriť k tejto téme, k dispozícii je obecné zastupiteľstvo (pozvánka naň bola zverejnená v dostatočnom predstihu a informovali sme o ňom aj cez sociálnu sieť a webstránku), anonymný formulár tu, Facebook Obec Ladce alebo email starosta@ladce.sk.

 

 

Ďakujeme za všetky názory!

 

 

 

 

Späť na všeobecné oznamy