Paradox Homo Sapiens: Cestujeme do vesmíru a umierame hladom.

Kto bude starostom od roku 2022?

Milí spoluobčania!


Blížia sa komunálne voľby 2022. Uzávierky kandidátok na poslancov a starostu obce sú 30.8.2022.
Každé voľby starostu, poslancov a ďalších funkcionárov ( v tomto roku i župana a poslancov samosprávneho kraja) sú pre každého z nás časom keď sa musíme zamyslieť.
Nielen nad tým koho voliť, kto by mal byť ten najsprávnejší, kto bude riadiť naše životy vo verejnom priestore, kto bude zastupovať najlepšie myšlienky a záujmy nielen jednotlivcov, ale všetkých občanov. Ale zamyslieť sa musí i druhá strana - doterajší poslanci, starostovia, primátori, župani sa musia zastaviť a porozmýšľať. Čo doteraz urobili, koľko síl ich to stálo, či chcú ďalej kráčať touto cestou, či to zvládajú ich rodiny, jednoducho či majú silu, energiu pokračovať ďalej.

 

Keď som sa v roku 2014 rozhodol kandidovať za starostu Ladiec, mal som konkrétne ciele, veľa nápadov a aj akési vnútorné nastavenie, čo sa týka dĺžky pobytu vo funkcii starostu.
Priznám sa, že keď som po štyroch rokoch v roku 2018 stál pred rozhodnutím znovu kandidovať, musel som kladné rozhodnutie poskladať z mnohých motívov - podpory rodiny, priateľov, spoluobčanov, ale aj pocitu zodpovednosti za začaté projekty, za veci ktoré som rozbehol, ktoré som sľúbil. A uznal som, že 4 roky sú na niektoré projekty a ich realizáciu málo.

 

Teraz sa končí ôsmy rok, ktorý som strávil vo funkcii starostu. Musel som urobiť rozhodnutie. Nebolo náhle, bolo premyslené. Ale nebolo jednoduché. Pretože opäť sú na stole rozrobené projekty, začaté práce, stále mám myšlienky a nápady ako obec zveladiť, vylepšiť, skrášliť. Ale uvedomujem si, že tak tomu bude vždy. Keď niekomu bzučia v hlave vízie, nikdy to neprestane. 


Zo skladačky vplyvov mi nakoniec vyšlo rozhodnutie nekandidovať tretí krát.


Pre vysvetlenie mnohým priateľom, známym a všetkým občanom, ktorých podporu som silne po dve volebné obdobia cítil som povinný, a je to slušnosť, uviesť tie najhlavnejšie motívy.

 

Prvým je rodina, ktorá si zaslúži moju väčšiu pozornosť. Kto pracoval v akejkoľvek verejnej funkcii a robil to zodpovedne, vie o čom hovorím.

 

Druhým je možnosť vrátiť sa do práce ktorú som robil predtým, ktorú mám rád a je stále výzvou, či a ako ju budem zvládať.

 

Tretím je uvedomenie si možnosti že stratím nadhľad. Že sa "utopím" vo videní perspektívy obce, riešení jej problémov len z mojho uhľa pohľadu. Že stratím postupne schopnosť počúvať inovatívne riešenia, ktoré sú generačne iné. Jednoducho ma raní "slepota" , nebudem vidieť veci po novom a moderne. Táto práca si vyžaduje odstup, len niekedy aj oddych a prestávku. 
Preto chcem dať šancu iným - s inými pohľadmi, riešeniami, názormi.


 

Obec je v dobrej finančnej kondícii, omnoho lepšej ako bola v roku 2014. To jej umožňuje nielen dokočiť projekty, ktoré sú rozpracované, ale i začať nové. Je možné v rozumnej miere zobrať investičné úvery a obec meniť.
Obec čaká na nové nápady, čerstvú energiu. Zmeny, ktoré sa mne, poslancom, pracovníkom obecného úradu, veľkému množstvo angažovaných a pracovitých spoluobčanov podarilo uskutočniť, sú vidieť všade okolo nás. Odchádzam s pocitom, že som misiu, ktorú som si stanovil naplnil. Určite mám stále nové nápady, ale tie môžem poskytnúť i ako radový občan a rovnako môžem a chcem i pomáhať.

Nie je mi ľahostajné, kto našu obec povedie.

Som jej občanom a tým i chcem zostať. Mám tu korene, hroby predkov, rodinu, priateľov, poznám sa takmer s každým. Chcem žiť na dobrom mieste a chcem to pre každého. 
Preto chcem pomôcť , chcem byť maximálne zodpovedný pri predaní funkcie inému starostovi. Bol by som rád, keby to bol človek moderný, tolerantný, liberálny, pracovitý, s nápadmi a ťahom na bránu.
Obec potrebuje znova novú energiu. Odchádzam, lebo moja sa postupne vybíja. Túžim po tom aby prišla nová energia, človek ktorý bude mať nielen vôľu, ale aj schopnosti pre obec pracovať k spokojnosti jej občanov.

 

Preto ponúkam pomoc novým kandidátom pri zorientovaní sa v starostovskej problematike. Ponúkam konzultácie o projektoch, ktoré sú rozbehnuté, o finančnom stave obce, o tom ktoré problémy sú najpálčivejšie, prípadne aké možnosti ich riešenia vidím po ôsmich rokoch ja. Určite má každý svoj prístup a svoj pohľad na vec. Svoje nápady a svoju kreativitu. Ale dobré informácie a spoznanie problémov do hĺbky umožnia každému lepší štart a tiež vyvarovať sa chýb, ktoré sa prejavia negatívne až v budúcnosti.

Jednoducho ponúkam k dispozícii každému kandidátovi svoje skúsenosti, vedomosti, náčrty riešení a kontakty. Tým bude môj nasledovník jednoduchšie nielen doťahovať rozbehnuté, ale i rozbiehať nové, vlastné projekty ku prospechu všetkých občanov.

 

Vyzývam každého občana Ladiec, ktorý v sebe nachádza chuť, ktorý verí sojim schopnostiam a je srdcom zapálený zlepšovať nielen svoj život ale i životný priestor ostatných a svojich potomkov, aby nabral odvahu. 
Stačí sa prísť opýtať, dohodnúť si stretnutie. Rád mu všetko vysvetlím. Rád s ním strávim čas. Rád mu i v budúcnosti pomôžem. Určite nezostane na všetko sám. 

 

Plat starostu nie je nezaujímavý.
Je to zhruba dojnásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Je zaručený síce len na štyri roky, ale z vlastnej skúsenosti viem, že občania vedia poctivú, usilovnú a obetavú prácu oceniť. V roku 2018 som vo voľbách nemal protikandidáta. Vhodiť do urny lístok s mojim menom nemalo vlastne žiaden zmysel, stačil mi jediný hlas. Napriek tomu z 735 zúčastnéných voličov mi takmer 700 svoj hlas dalo. Bolo to vyjadrenie dôvery, ocenenie mojej práce (viac ako mzda) a zároveň potvrdenie myšlienky, že pracovať pre ľudí, úprimne a s láskou sa oplatí. Občania to ocenia a vo funkcii vás radi podržia.

 

Tiež je to odpoveď na dôležitú otázku - keď odídem z dobrej práce, ktorú mám teraz, keď sa stanem starostom, čo o štyri roky? Čo potom, keď ma znova nezvolia?
Myslím si, a skúsenosti starostov obcí našej veľkosti to potvrdzujú, že ak starosta pracuje dobre, reflektuje nielen požiadavky občanov, ale aj modernej doby, bude starostovať, kým bude vládať. Slováci nie sú hlúpi, aj keď o tom často čítam, nie sú nevďační a sú trochu konzervatívni. Neradi menia záprah, ktorý sa osvedčuje, ktorý je dobrý.
Ak sa osvedčíte, môžete káru starostovania ťahať veľa volebných období. Osobne poznám len tu v okolí mnoho dobrých starostov, ktorí starostujú 3, 4 i 5 volebných období.

 

Vzdelaní, pracovití občania Ladiec, ktorým nie je ľahostajné kde a ako žijú, ktorým záleži nielen na sebe, ale i na ostatných!
Zavolajte mi, príďte sa spýtať. Za to nič nedáte. Nebudem o tom nikomu hovoriť, bude to naše súkromné stretnutie. Zostane to medzi nami, až kým sa nerozhodnete, že do toho pôjdete.
Skúste to!

 

Jaroslav Koyš, starosta obce LadceUzávierky kandidátok na poslancov a starostu obce sú 30.8.2022 !