Dobre je, keď sa spojí staré dobré s novým dobrým.

Stanovisko - Havarijný stav Kucharovho potoka

 

Obec Ladce žiadala o vyjadrenie sa k havarijnému stavu Kucharovho potoka v obci Ladce priamo Slovenský vodohospodársky podnik. Vyjadrenie SVP si môžete prečítať nižšie. Na základe žiadosti obce bude tento potok zaradený do plánu opráv a údržby na rok 2019.