Civilizácia je ako oheň. Dobrý služobník, ale zlý pán – čím viac ho rozvíjaš tým viac strácaš kontrolu.

Športové hry zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých 2022