Akú fyzikálnu veličinu by si priradil duši ???

Športové hry zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých 2022