Kráčajúc do budúcnosti máme vždy jednu nohu vzadu.

Športové hry zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých 2022