Naučme sa vnímať deti a rozumieť starcom, tým sa aj svet stane zrozumiteľnejší.

Sadzba poplatku za uloženie odpadu stúpne

 

Obec Ladce informuje obyvateľov o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Ladce za rok 2018. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Ladce na rok 2018 je 28,45%. Sadzba poplatku za uloženie odpadu na obdobie od 01. 03. 2019 do 29. 02. 2020 bude zvýšená o 10 €/t (viď tabuľka). Suma 10 € predstavuje navýšenie faktúry za uloženie komunálneho odpadu za každú tonu odpadu. Pokiaľ sa nezlepší triedenie odpadov v obci bude navýšený poplatok za komunálny odpad.

 

Súbory na stiahnutie