Honba za budúcnosťou zabíja prítomnosť.

Pomoc pre tragédiou postihnutých občanov

Ak sledujete pravidelne správy, určite sa vám do povedomia dostali posledné tragédie v niektorých slovenských obciach. Na email našej obce prišli listy s prosbami o pomoc a informáciami pre tých, ktorí by chceli pomôcť rodinám, ktoré prišli o blízkych alebo domovy.

 

 

Prešov - výbuch bytovky

 

Dobrý deň,

so zármutkom sme prijali informáciu o tragickej udalosti na prešovskom sídlisku v súvislosti s výbuchom plynu v bytovke. Je to situácia, ktorú iba veľmi ťažko spracujeme, ešte ťažšie sa s ňou dokážeme vysporiadať a vieme, ako veľmi silno zasiahla do osudov mnohých obyvateľov a ich rodín.  Preto Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti verejnú zbierku prostredníctvom ktorej je možné prispieť na zmiernenie zložitej životnej situácie mnohých dotknutých rodín. Na tomto linku nájdete detailné informácie k možnosti verejnej zbierke v rámci transparentného účtu mesta Prešov https://www.zmos.sk/verejny-ucet-na-pomoc-ludom-v-presove--oznam/mid/405616/.html#m_405616.

 

 

 

Tragická nehoda autobusu Nitra – Kolíňany – Jelenec

 

Milá kolegyňa, vážený kolega,


streda 13. november 2019 sa navždy zapísala do novodobých dejín Slovenska ako čierny a
tragický deň. Nehoda nákladného auta a autobusu pravidelnej linky Nitra – Kolíňany – Jelenec
zasiahla do života 32 rodín. Počas tragickej udalosti zahynulo 12 osôb vo veku od 15 do 70 rokov. Medzi nimi bolo 6 maloletých detí ako aj jeden manželský pár.

 

 

Táto tragédia sa dotkla bezprostredne každého z nás. Boli tam naši priatelia, deti našich
kolegov, ako aj susedia či známy. Obce Kolíňany a Jelenec sa preto rozhodli zrealizovať spoločnú verejnú zbierku, do ktorej, základe dobrovoľnosti môžu prispieť spoločnosti, združenia, mestá, obce, spolky, nadácie, rôzne organizácie ako aj súkromné osoby. Takto získané finančné príspevky budú použité na zmiernenie neopísateľnej bolesti rodín priamo dotknutých dopravnou nehodou.

 

 

Vieme, že nič nedokáže zmierniť ich žiaľ a nevráti im domov ich milované deti, rodičov,
starých rodičov, priateľov. Ich návrat do normálneho života po tak tragickej udalosti je však veľmi ťažký a finančne náročný. Napr. manželský pár, ktorý zahynul v autobuse po sebe zanechal dve maloleté deti. Preto Vás, aj v ich mene, prosíme o podanie pomocnej ruky.

 

 

Obce na účel zbierky zriadili transparentný účet v Prima banke s číslom SK62 5600 0000 0008
0192 9012 V prípade, že k prevodu finančného prostriedku potrebujete darovaciu zmluvu, prosíme Vás o spätnú informáciu na adresu Obecného úradu v Kolíňanoch, resp.na email: info@kolinany.eu. Okrem finančného daru je možné prispieť aj vecným darom, ktorý navrhujeme odkonzultovať s koordinátormi tejto dobrovoľnej zbierky. Za Váš prejav spolupatričnosti, za Vašu podporu, podanú pomocnú ruku a nezištnosť Vám vopred ďakujeme.

 

 

Ivan Varga, starosta obce Jelenec

Ing. Róbert Balkó, starosta obce Kolíňany