Niekto má bohatstvo na rukách, niekto v rukách.

Oznámenia o dražbe

 

Oznámenia o dobrovoľnej dražbe v obci Ladce:

 

Dražba: nehnuteľnosť v obci Ladce

  • Dom s. č. 1007 na p .č. 1269/3
  • Dátum konania dražby: 02. 10. 2018 o 10:00 hod., Salónik galéria na 1. poschodí, Grand Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín, okres Trenčín
  • Najnižšie podanie: 94 500,00 €
  • Dražobná zábezpeka: 15 000,00 €
  • Najnižšie prihodenie: 200,- €
  • Všeobecná hodnota predmetu dražby: 105 000,00 € 
  • Obhliadka č. 1: 17. 09. 2018 o 14:00 hod.
  • Obhliadka č. 2: 28. 09. 2018 o 12:30 hod.
  • Link na fotky
  • Pozrieť oznámenie o dražbe a podrobnosti