Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Oznámenia o dražbe

 

Oznámenia o dobrovoľnej dražbe v obci Ladce:

 

Dražba: nehnuteľnosť v obci Ladce

  • 3-izbový byt v obytnom dome 565
  • Dátum konania dražby: 16. 07. 2019, 13:40, Grand Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín, okres Trenčín, miestnosť "Salónik - Galéria"
  • Najnižšie podanie: 69 700,00,- €
  • Dražobná zábezpeka: 10 000,00,- €
  • Najnižšie prihodenie: 500,- €
  • Obhliadka č. 1: 27. 06. 2019, 12:00 hod.
  • Obhliadka č. 2: 11. 07. 2019, 12:00hod.
  • Link na fotky
  • Pozrieť oznámenie o dražbe a podrobnosti