Skutočným veriacim ani „zlo“ neublíži

Oznam - začatie územného konania optická telekomunikačná sieť Ladce - Tunežice