Civilizácia je ako oheň. Dobrý služobník, ale zlý pán – čím viac ho rozvíjaš tým viac strácaš kontrolu.

Oznam - realizovanie projektu vodovod a kanalizácia

 

V apríli 2019 bude realizovaný projekt "Zásobovanie vodou a odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava, Ladce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie - zmena". Pokyny pre pripojenie na verejnú kanalizáciu sú v dokumente v prílohe.

 

 

Súbory na stiahnutie