Akú fyzikálnu veličinu by si priradil duši ???

Oznam - nelegálne vypúšťanie odpadových vôd

 

V obci Ladce pri Váhu bolo zistené nelegálne vypúšťanie odpadových vôd (viď foto), čím bolo ohrozené životné prostredie. Nezákonné vypúšťanie odpadových vôd je riešené v zmysle platnej legislatívy podľa Zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z. z., § 40 ods. 2 písm. b), kde Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie uloží pokutu za priestupok uvedený v odseku 1 písm. e) do výšky 331 eur.

 

 

Dôrazne žiadame občanov, aby si všímali vypúšťanie odpadových vôd do polí, záhrad, na lúky, potokov, riek vo svojom okolí, , a prípady zaznamenali a zaslali na Obecný úrad Ladce.

 

 

Viac info o vypúšťaní odpadových vôd a žumpách sme zverejnili v článku na našej stránke:

 

 

Máte doma žumpu? Potom si prečítajte tento článok!