Je dobre že zem je guľatá, aspoň nevidíme tak ďaleko.

Oznam - Modernizácia linky rotačnej pece pre výpal cementárskeho slinku

 

  • Dokument "Modernizácia linky rotačnej pece pre výpal cementárskeho slinku" si pozriete kliknutím na jeho názov, alebo otvoríte v súboroch na konci stránky
  • Vydané: 25. 11. 2019
  • Vyvesené a zverejnené na webovej stránke: 25. 11. 2019
  • Zvesené a stiahnuté z webovej stránky: 09. 12. 2019
  • Možnosť nahliadnuť do dokumentov je do 10 pracovných dní od zverejnenia