Peniaze nevykúpia ani najmenší hriech, ale veľký hriech kúpiš aj za malý peniaz.

Opatrenia ÚVZSR s účinnosťou od 21. apríla 2020 (nosenie rúšok)

 

 

 

 

 

 

Späť na všetky oznamy