Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Opatrenia ÚVZSR s účinnosťou od 21. apríla 2020 (nosenie rúšok)

 

 

 

 

 

 

Späť na všetky oznamy