Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

 

Prečítajte si:

Usmernenie pre bezkontaktný šport s účinnosťou od 23. apríla 2020 Viac tu
Opatrenia ÚVZSR s účinnosťou od 22. apríla 2020 (zatvorenie a otvorenie predajní, seniori, nedeľa) Viac tu

Opatrenia ÚVZSR s účinnosťou od 21. apríla 2020 (nosenie rúšok)

Viac tu

Opatrenia ÚVZSR s účinnosťou od 20. apríla 2020 (vstup na územie SR)

Viac tu

Opatrenia ÚVZSR s účinnosťou od 6. apríla 2020 (vstup na územie SR)

Viac tu

Opatrenia ÚVZSR s účinnosťou od 30. marca 2020 (otvorené prevádzky, nákupy v obchode a seniori)

Viac tu

Opatrenia ÚVZSR s účinnosťou od 28. marca 2020 (lekárne v nedeľu)

Viac tu

Opatrenia ÚVZSR s účinnosťou od 25. marca 2020 (nosenie rúšok, zatvorené obchody v nedeľu, nákupy pre seniorov)

Viac tu

Opatrenia ÚVZSR s účinnosťou od 19. marca 2020
(Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
č. OLP/2567/2020 zo dňa 12. 03. 2020)

Viac tu

Opatrenia ÚVZSR s účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod.
(čo sa zatvára a prečo)

Viac tu

Opatrenia ÚVZSR s účinnosťou od 13. marca 2020
(izolácia a hlásenie návratu zo zahraničia)

Viac tu

Zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach s účinnosťou od 7. marca 2020

Viac tu

Opatrenia ÚVZSR ohľadom prijímacích a záverečných skúšok, jedální, škôl, škôlok

Viac tu

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky
pre verejnosť o karanténe

Viac tu

Inštrukcie Úradu verejného zdravotníctva k organizovaniu pohrebov

Viac tu

Zákaz organizovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej,
spoločenskej či inej povahy

Viac tu

Infolinky Úradu verejného zdravotníctva SR

Viac tu

 

 

Späť na všetky oznamy