Veľký kameň obídeš o malý sa potkneš.

Očkovanie pre všetkých občanov (aj imobilných a ležiacich)

 

Trenčiansky samosprávny kraj sa usiluje o vytvorenie podmienok na to, aby sa mohlo zaočkovať čo najviac ľudí, ktorí o očkovanie proti ochoreniu COVID 19 majú záujem. V tejto súvislosti zriadil a prevádzkuje dve veľkokapacitné krajské vakcinačné centrá v Trenčíne na výstavisku Expo Center a v Prievidzi na Zimnom štadióne, ktoré zabezpečujú vakcináciu obyvateľov, ktorí sú na očkovanie prihlásení cez objednávací systém Národného centra zdravotníckych informácií.

 

 

 

Pre občanov, ktorí sú imobilní, ležiaci a nemôžu sa dostaviť na očkovanie do vakcinačného centra je možnosť zaočkovania v domácom prostredí, prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby, ktorú zabezpečujú všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a to NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Považská Bystrica a NsP Myjava.

 

 

Žiadame občanov, ktorí majú záujem o očkovanie (a nie sú doposiaľ registrovaní na očkovanie cez národný objednávací systém NCZI) a to buď:

  • vo veľkokapacitnom krajskom vakcinačnom centre VKOC
  • v obci
  • resp. o očkovanie v domácom prostredí

aby sa nahlásili na Obecnom úrade Ladce u p. Šedíkovej t.č. 0902 967 572, 042/321 4 206, počas pracovných hodín do piatku 4. júna 2021.

 

 

Požadované údaje - meno, priezvisko, rodné číslo, telefón, e-mail, poisťovňa, PSČ, mesto, ulica, číslo domu, dátum narodenia, pohlavie, štát a preferované miesto vakcinácie. Očkovanie sa uskutoční vakcínou Comirnaty, výrobca Pfizer BioNTech.

 

 

 

 

Späť na všeobecné oznamy