V tme vidíme najďalej.

Nové návrhy VZN na rok 2020 podrobnejšie (prečo, ako, kedy)

 

Každý rok prináša mnohé zmeny týkajúce sa nielen daňových zákonov či zákonov o odpadoch. Prichádzajú však aj podnety od občanov, ako aj pri každodennej činnosti, pri úprave obecných plôch a treba ich neodkladne riešiť. Tieto situácie sú veľakrát nad rámec finančných ale aj kapacitných možností obce. Najčastejšími problémami, ktoré sa riešia, je nahlasovanie voľného pohybu psov, ich odchyt, čistenie verejných plôch od exkrementov, nahlasovanie čiernych skládok a mnoho iného.

 

 

V minulosti sme po obci osadili kontajnery na psie exkrementy aj s jednorazovými biologicky rozložiteľnými vreckami. No niektorí majitelia psíkov aj napriek tomu nedodržujú svoje povinnosti.

 

 

Kvôli bezpečnosti občanov sa snažíme voľne pohybujúcich psov čo najskôr odchytiť. Vyškolených odborníkov je veľmi málo a spolupráca s políciou či útulkami nám nevie tieto problémy riešiť okamžite k spokojnosti nás všetkých.

 

 

V  budúcom roku sme sa rozhodli investovať do pomôcok, ktoré by odchyt mali zjednodušiť. Je potrebné mať aspoň to základné náradie ako je odchytávacia tyč, klietka, čítačka čipov. Keďže majiteľov, ktorí nezabezpečia svojich psov pribúda, sme nútení aj na obci urobiť opatrenia. V budúcom roku chceme zvýšiť poplatky za psov, ktoré budú použité nielen na už spomínané pomôcky, ale aj na vybudovanie tzv. venčiacich ostrovčekov. Tie by mali obmedziť výskyt exkrementov po našich miestnych komunikáciách a zelených plochách. Tam budú môcť psíčkari svojich psíkov venčiť  a zabezpečiť tým čistotu svojho okolia a verejnej zelene, kde sa často hrávajú deti.

 

 

Zmeny však prichádzajú aj pri poplatkoch za komunálny odpad. Legislatívne zmeny nám priniesli zvýšenie zákonného poplatku, ktorý bol v tomto roku vo výške 10 €/t a v budúcom roku to bude až 22 €/t. Okrem toho sa zvýšila cena za uloženie odpadu a jeho manipuláciu. Spolu to predstavuje celkové zvýšenie z 52,768 €/t odpadu na 67,168 €/t odpadu.

 

 

Každoročné zvyšovanie sa nám nevyhlo ani v minulých rokoch, ale snažili sme sa s odpadmi narábať tak, aby sme nemuseli zvyšovať  sumu za komunálny odpad, aj keď to nie vždy bolo ľahké. Občania triedili zložky odpadov, čím sa nám znižoval komunálny odpad a preto sme vo výpočte zákonného poplatku na úrovni 23,5 %. Aj vďaka tomu nás tento rok zvyšovanie zákonného poplatku vyšlo „len“ na 22 eur/t.  Ak by sme neprekročili hranicu úrovne vytriedenia komunálneho odpadu nad 20 % bola by cena ešte vyššia.

 

 

Avšak nemôžeme ostať ľahostajní v triedení odpadov aj keď nám štát hádže „polená pod nohy“. Ak nebudeme triediť a neprekročíme hranicu úrovne vytriedenia komunálneho odpadu nad 30 %, budeme v roku 2021 platiť zákonný poplatok ešte vyšší a to až vo výške 27 €/t.  Samozrejme, budeme musieť počítať aj s ďalšími navýšeniami za uloženie a manipuláciu odpadu, infláciu a podobne.

 

 

Aj keď v roku 2020 bude daň za komunálne odpady vyššia ako v minulých rokoch, veríme, že v ďalších rokoch nebudeme musieť poplatok rapídne zvyšovať. Musíme sa snažiť zvýšiť úroveň vytriedenia komunálneho odpadu a tým dosiahnuť lepšie hodnoty aj pre výpočet poplatku za komunálny odpad. Nebuďme preto ľahostajní v už dobre rozbehnutom triedení a nedajme sa odradiť, aj keď mnohokrát nie sú vytvorené ideálne podmienky. Odpady tvoríme každý deň, a preto sa musíme spolupodieľať aj na ich správnom odstránení. Nikto z nás nechce mať skládku odpadov v blízkosti svojho domu, tak zbytočne nezväčšujme tie, ktoré už sú. Robíme to predsa pre seba, pre svoju planétu, pre naše budúce generácie.

 

 

Text: Ing. Zuzana Malovcová Seidl