Musí zaniknúť kvet jabloní, aby vznikli jablká.

Nechajte 2% z daní v Ladcoch

 

Premýšľate, komu darovať svoje 2% z daní? Nechajte ich v Ladcoch

 

Tento príspevok pre vás neznamená žiadny výdavok navyše. Daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu, premeníte na adresný dar, ktorým podporíte verejnoprospešné aktivity konkrétnej organizácie. Tá možno zastrešuje školský alebo voľný čas vašich detí, vnúčat, alebo robí akcie pre nás všetkých. V mene uvedených organizácii vopred ďakujeme.

 

 

: Základná škola Ladce

 

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2018. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Získané prostriedky budú použité výlučne na podporu vzdelávania na našej základnej škole a Vy tým prispejete k zlepšeniu podmienok vzdelávania. Stačí vyplniť predtlačené tlačivá a odovzdať ich vo svojej mzdovej účtárni. Podnikatelia údaje o príjemcovi vpisujú priamo do tlačiva Daňové priznanie. Za Vašu podporu úprimne ďakujeme.

 

Ivana Klobučníková – predseda rodičovského združenia

 

  • Tlačivo ZŠ (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby)
  • Potvrdenie ZŠ (o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti)

 

 

: Telovýchovná jednota Tatran Ladce a MIMČO Ladce

 

Aj tento rok môžete svojimi 2% podporiť TJ Tatran alebo Materské centrum Mimčo. Vďaka vášmu daru budú môcť tieto organizácie zlepšovať podmienky na šport našich detí a pripravovať rôzne akcie a akvity pre naše najmenšie deti a ich rodičov. Mimčo nestihlo tento rok vybaviť povolenie na príjem 2% dane z príjmu. Tí, ktorí však chcú prispieť na Mimčo, nech si vytlačia doklad pre TJ a ten potvrdený od zamestnávateľa prinesú do Mimča. P. Adela Guzoň doklady po kontrole a sčítaní sumy zašle na daňový úrad. TJ po obdržaní finančných prostriedkov z daňového úradu na svoj účet preplatí tovar zakúpený pre potreby Mimča. Veľká vďaka!

 

 

 

: Nadácia AGAPA

 

Verejnoprospešným účelom nadácie je podpora rozvoja a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, podpora ochrany a tvorby životného prostredia a zachovanie prírodných hodnôt. V záujme naplnenia svojho verejnoprospešného účelu nadácie vyvíja najmä nasledujúcu nadačnú činnosť:

a) podpora sociálnych a kultúrno-spoločenských aktivít najmä v obci Ladce,

b) podpora ochrany a tvorby životného prostredia a zachovania prírodných hodnôt najmä v obci Ladce,

c) podpora rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt a to najmä podporou výstavby rímsko-katolíckeho kostola a charitatívnych budov najmä v obci Ladce. 

 

 

 

  • Tlačivo AGAPA (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby)
  • Potvrdenie AGAPA (o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti)

 

 

Aj vaše tlačivo môžeme zverejniť. Stačí ho poslať na admin@ladce.sk. Podmienka je jediná, musíte byť organizácia pôsobiaca v Ladcoch, aktívna v Ladcoch.