Pre vidiaceho je svetlo spojenie so svetom. Pre slepého s celým vesmírom.

Darujte 2% z daní organizáciám v Ladcoch

 

Premýšľate, komu darovať svoje 2% z daní? Nechajte ich v Ladcoch. Postupne budeme pridávať organizácie, ktorým môžete aj takto pomôcť.

Tento príspevok pre vás neznamená žiadny výdavok naviac. Daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu, premeníte na adresný dar, ktorým podporíte verejnoprospešné aktivity konkrétnej ladeckej organizácie. Tá možno zastrešuje školský alebo voľný čas vašich detí, vnúčat, alebo robí akcie a pre nás všetkých.

 

V mene uvedených organizácii vopred ďakujeme.

 

 

: Základná škola, Vážska 399, Ladce

 

Vážení rodičia,
Rodičovské združenie pri Základnej škole v Ladcoch sa obracia na Vás so žiadosťou o poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2017. Aj Vašou zásluhou podporíme vzdelávanie na našej základnej škole a prispejeme k zlepšeniu podmienok vzdelávania našich detí. Je to jednoduché: stačí vyplniť priložené tlačivá a odovzdať ich vo svojej mzdovej učtárni. Za Vašu podporu úprimne ďakujeme.

 

Ivana Klobučníková – predseda rodičovského združenia

 

IČO: 173196170836
právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno (názov): SRRZ - RZ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Sídlo - Ulica: VÁŽSKA
Súpisné číslo: 399
PSČ: 018 63
Obec: LADCE

 

 

 

 

: Telovýchovná jednota Tatran Ladce

 

Vážení športoví priatelia!

Každý rok môžete venovať časť vami odvedenej dane, ktorú by inak dostal štát – vás to teda nestojí nič. Nám to pomôže sa stále zlepšovať a prinášať vám a vašim najmenším stále lepšie podmienky na šport. Našim cieľom je podporovať deti a mládež v pohybe, budovať a rozširovať športoviská v našej obci.

Údaje potrebné k poukázaniu podielu zaplatenej dane za rok 2017:
Názov: TJ Tatran Ladce
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Hviezdoslavova 121, 018 63 Ladce
IČO: 30230896

Ďakujeme!
TJ Tatran Ladce

 

 

 

 

: Nadácia AGAPA

 

Verejnoprospešným účelom nadácie je podpora rozvoja a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, podpora ochrany a tvorby životného prostredia a zachovanie prírodných hodnôt. V záujme naplnenia svojho verejnoprospešného účelu nadácie vyvíja najmä nasledujúcu nadačnú činnosť:

a) podpora sociálnych a kultúrno-spoločenských aktivít najmä v obci Ladce,

b) podpora ochrany a tvorby životného prostredia a zachovania prírodných hodnôt najmä v obci Ladce,

c) podpora rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt a to najmä podporou výstavby rímsko-katolíckeho kostola a charitatívnych budov najmä v obci Ladce. 

 

 

Aj vaše tlačivo môžeme zverejniť. Stačí ho poslať na admin@ladce.sk. Podmienka je jediná, musíte byť organizácia pôsobiaca v Ladcoch, aktívna v Ladcoch.