Vtedy sa naučíš, keď učenie je zážitkom a nie stresom.

Nechajte 2 % z daní v Ladcoch

 

Premýšľate, komu darovať svoje 2 % z daní? Nechajte ich v Ladcoch

 

Tento príspevok pre vás neznamená žiadny výdavok navyše. Daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu, premeníte na adresný dar, ktorým podporíte verejnoprospešné aktivity konkrétnej organizácie. Tá možno zastrešuje školský alebo voľný čas vašich detí, vnúčat, alebo robí akcie pre nás všetkých. V mene uvedených organizácii vopred ďakujeme.

 

 

: Základná škola Ladce

 

Obraciame sa na vás so žiadosťou o poukázanie 2 % zo zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2019. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech vašich detí. Získané prostriedky budú použité výlučne na podporu vzdelávania na našej základnej škole a vy tým prispejete k zlepšeniu podmienok vzdelávania. Stačí vyplniť predtlačené tlačivá a odovzdať ich vo svojej mzdovej účtárni. Podnikatelia údaje o príjemcovi vpisujú priamo do tlačiva Daňové priznanie. Za vašu podporu úprimne ďakujeme.

 

Ivana Klobučníková – predseda rodičovského združenia

 

  • Tlačivo ZŠ (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby)
  • Potvrdenie ZŠ (o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti)

 

 

 

: Telovýchovná jednota Tatran Ladce a MIMČO Ladce

 

Aj tento rok môžete svojimi 2 % podporiť TJ Tatran. Vďaka vášmu daru budeme môcť zlepšovať podmienky na šport našich detí a podporovať v nich chuť športovať.

 

  • Tlačivo TJ (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby)
  • Potvrdenie TJ (o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti)

 

 

 

Aj vaše tlačivo môžeme zverejniť. Stačí ho poslať na admin@ladce.sk. Podmienka je jediná, musíte byť organizácia pôsobiaca v Ladcoch, aktívna v Ladcoch.